ខែ​ឧសភា 2017

Monthly Archives

អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  តើ​អ្នក​ពិតជា​បាន​រៀបការ​ចំ​នឹង​ដៃ​គូ​ជីវិត?

  ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​មិន​គិត​បែប​នេះ​ទេ នោះ​វា​អាច​នឹង​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​បែក​បាក់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​អាពាហ៍ពិពាហ៍​របស់​លោកអ្នក​ជា​មិន​ខាន។ More

 • in

  សេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះ​អាទិករ​

  «មនុស្ស​មិន​មែន​ជា​អ្នក​ដាក់​ដែន​កំណត់​លើ​សេចក្ដី​សប្បុរស​របស់​ព្រះ​អាទិករ​ទេ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​វិញ​ទេ​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្ដល់​សេចក្ដី​សប្បុរស​ដល់​ពួក​គេ។» (A.W. Pink) More

 • in

  នគរ​ព្រះ

  «ចូរ​ស្វែង​រក​នគរ នឹង​សេចក្ដី​សុចរិត​នៃ​ព្រះ​ជា​មុន​សិន ទើប​គ្រប់​របស់​ទាំង​នោះ នឹង​បាន​ប្រទាន​មក​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថែម​ទៀត​ផង។» (ម៉ាថាយ៦:៣៣) More

 • in

  អំណរ​បរិបូរ

  «ដូច្នេះ អំណរ​របស់​ខ្ញុំ​បរិបូរ​ហើយ​ ដ្បិត​​ព្រះអង្គ​ត្រូវ​តម្កើង​ឡើង ឯ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បន្ទាប​ចុះ​​វិញ​។» (យ៉ូហាន ២:២៩-៣០) More

 • in

  គោល​ជំនឿ​

  «ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ គឺ​ជា​ចំណុច​ស្នូល​នៃ​គោល​ជំនឿ​របស់​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។» (Greg Gilbert) More

 • in

  យញ្ញ​បូជា

  «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ដំណឹង​ល្អ​គឺ​ការ​សង្គ្រោះ ហើយ​ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ការ​សង្គ្រោះ​គឺ​ការ​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក្លាយ​ជា​យញ្ញ​បូជា​ជំនួស​យើង។» (C.H. Spurgeon) More

 • in

  តើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សព្វ​ព្រះហឫទ័យ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ក្លាយ​ជា​អ្នកមាន?

  នៅ​ក្នុង​កថាខណ្ឌ​មុនៗ យើង​ឃើញ​ថា សាវ័ក ប៉ុល បាន​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​កណ្ឌ​គម្ពីរ ១ធីម៉ូថេ ជំពូក​៦ ថា ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​មិន​​សំខាន់​ជាង​ការ​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​សេចក្ដី​សន្ដោស​ឡើយ។ More

 • in

  បញ្ញត្តិ​ថ្មី

  «ខ្ញុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​បញ្ញត្តិ១​ថ្មី​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ត្រូវ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​គ្នា ដូច​ជា​ខ្ញុំ​បាន​ស្រឡាញ់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។» (យ៉ូហាន ១៣:៣៤) More

 • in

  ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

  ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ចូរ​ចេញ​ទៅក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ ហើយ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ប្រាប់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​អស់​។» (ម៉ាកុស ១៦:១៥ គកស) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.