ខែ​កក្កដា 2017

Monthly Archives

អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  សេចក្ដី​ពិត ->សេរីភាព

  «ពេល​នោះ​ អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ដោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព។»​ (យ៉ូ​ហាន ៨:៣២ គគខ) More

 • in

  ការ​ថប់​បារម្ភ​

  «កុំ​ឲ្យ​ចិត្ត​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថប់​បារម្ភ​ឡើយ អ្នក​រាល់​គ្នា​ជឿ​ដល់​ព្រះ​ហើយ ចូរ​ជឿ​ដល់​ខ្ញុំ​ដែរ។» (យ៉ូ​ហាន ១៤:១) More

 • in

  ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់

  «ការ​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​នូវ​អ្វី​ៗដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត ជាជាង​ស្រឡាញ់​ទ្រង់ គឺ​ជា​ចំណង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដើរ​តាម​លោកីយ៍។» (Saint Augustine) More

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិត

  «ការ​សញ្ជឹងគិត​របស់​ទូលបង្គំ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត បាន​បង្ក​ឲ្យ​ទូលបង្គំ​មាន​សំណួរ។ ភាព​ស្រស់​ស្អាត​របស់​វា​បាន​ផ្ដល់​ចម្លើយ។» (Saint Augustine) More

 • in

  អ្នក​បង្កើត

  «យើង​មិន​បាន​បង្កើត​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​ដែល​បាន​បង្កើត​យើង ទ្រង់​គង់​នៅ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច។» (Saint Augustine) More

 • in

  អ្នក​អំពាវនាវ

  «ហើយ​គ្រប់​គ្នា គឺ​អស់​អ្នក​ណា ដែល​អំពាវ​នាវ​ដល់​ព្រះ​នាម​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ។» (រ៉ូម ១០:១៣) More

 • in

  ការ​រៀបចំ​ទុក​

  ប៉ុន្ដែ​ដូច​មាន​សេចក្ដី​ចែង​ទុក​ថា៖​ «អ្វី​ដែល​ភ្នែក​មិន​ដែល​ឃើញ​ ត្រចៀក​មិន​ដែល​ស្តាប់​ឮ​ ហើយ​ចិត្ត​របស់​មនុស្ស​មិន​ដែល​នឹក​ដល់​ នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​ព្រះជាម្ចាស់​បាន​រៀបចំ​ទុក​សម្រាប់​ពួកអ្នក​ដែល​ស្រឡាញ់​ព្រះអង្គ»។​ (១កូរិនថូស ២:៩​​​ គគខ) More

 • in

  អនុញ្ញាត​ឲ្យ​

  «នៅ​ពេល​ណា​ដែល​យើង​ចង់​មាន​អំនួត ចូរ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ថា​យើង​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​រស់​ឡើយ ហើយ​ចូរ​ឲ្យ​យើង​រត់​ទៅ​ឯ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​នឹង​សម្លាប់​អំនួត​នោះ​បាន។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ​ភាព​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ

  «មាន​ជម្រើស​ពីរ៖ លោក​អ្នក​គឺ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ឬ​ក៏​មិន​មែន​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ លោក​អ្នក​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​​តែ​ចំណុច​ខ្លះៗ​បាន​ទេ។ មាន​ជម្រើស​ពីរ៖ លោក​អ្នក​ស្លាប់ ឬ​ក៏​លោក​អ្នក​នៅ​រស់ ឬ​លោក​អ្នក​បាន​កើត​ជា​ថ្មី ឬ​ក៏​មិន​បាន​កើត​ជា​ថ្មី។» (D. Martyn Lloyd-Jones) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.