អត្ថបទទៀត

 • Trending Hot Popular

  in

  ទូល​បង្គំ​នឹង​ច្រៀង

  «ទូល​បង្គំ​នឹង​អរ​សប្បាយ ហើយ​រីក​រាយ​ឡើង​ក្នុង​ទ្រង់ ឱ​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត​អើយ ទូល​បង្គំ​នឹង​ច្រៀង​ដំកើង​ដល់​ព្រះ​នាម​ទ្រង់» (ទំនុកតម្កើង ៩:២) More

 • Hot Popular

  in

  ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​

  «មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ព្យាយាម​ស្វែងរក​ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ខណៈពេល​ដែល​ការ​បែក​សម្ដែង​នោះ​ត្រូវ​បាន​បន្សល់​ចោល​លើ​ទូ​សៀវភៅ​ប្រឡាក់​ដោយ​ធូលី​ដី»។ (Burk Parsons) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ចង់​បាន​ព្រះ​យេស៊ូវ

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់​បាន​ព្រះ​យេស៊ូវ ដាច់ខាត​លោកអ្នក​ត្រូវតែ​បោះបង់​ការ​លោភលន់​ចង់​បាន​លុយកាក់​ចោល» (Kenneth Mbugua) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ដេញ​តាម​ទ្រព្យសម្បត្តិ​

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​ព្រមាន​ថា ការ​ដេញ​តាម​ទ្រព្យសម្បត្តិ​គឺ​មិន​មែន​ជា​ការ​កោតខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​គ្រោះថ្នាក់​យ៉ាង​ធំ ដែល​យើង​ត្រូវតែ​គេច​ចេញ»។ ( Kenneth Mbugua) More

 • Hot Popular

  in

  ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្ស

  «ប្រវត្តិសាស្ត្រ​មនុស្ស​លោក​គឺ​ជា​ដំណើរ​រឿង​ដ៏​យូរ​លង់ ហើយ​អាក្រក់​ត្រង់​ថា​ពួកគេ​ព្យាយាម​ស្វែងរក​អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដែល​នឹង​នាំ​ឲ្យ​ពួកគេ​មាន​ភាព​អរសប្បាយ»។ (C.S. Lewis) More

 • Hot Popular

  in

  ទ្រង់​ព្រះ​សណ្ដាប់

  «ដោយសារ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដែល​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់នៅ នោះ​ព្រះ​អង្គ​អាច​ព្រះ​សណ្ដាប់​ឮ៖ ដោយសារ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ព្រះ​ដែល​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់នៅ នោះ​ព្រះ​អង្គ​នឹង​សណ្ដាប់​ឮ។ ដោយព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​នៃ​ការ​តាំង​សញ្ញា នោះ​ព្រះ​អង្គ​បាន​តម្រូវ​ឲ្យ​រូប​អង្គ​ទ្រង់​ព្រះ​សណ្ដាប់​ឮ»។ (C.H. Spurgeon) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Ad Blocker Detected!

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website.
Thank You!

Log in

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Close
of

Processing files…