អត្ថបទទៀត

 • Trending

  in

  ព្រះ​អម្ចាស់​រស់ឡើងវិញ

  «ព្រះ‌ទ្រង់​បាន​ទាំង​ប្រោស​ឲ្យ​ព្រះ‌អម្ចាស់​រស់​ឡើង​វិញ ហើយ​នឹង​ប្រោស​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​រស់​ឡើង​ដែរ ដោយ‌សារ​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ទ្រង់។» (១កូរិនថូស ៦:១៤) More

 • in

  ការ​សញ្ជឹងគិតលើ​បទ​គម្ពីរ

  «ការ​សញ្ជឹង​គិត​គឺ​ជា​ការ​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ទៅ​លើ​បទ​គម្ពីរ​ដោយ​ការ​អធិស្ឋាន​រួម​ជាមួយនឹង​ទស្សនៈ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​ការ​យល់ដឹង និង​ការ​អនុវត្ត។» (Grace Community Church) More

 • in

  ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន

  «ការ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បង្រៀន​ម្ដង​ហើយ​ម្ដង​ទៀត អំពី​ការ​ដែល​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ដទៃ គឺ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ថា នេះ​គួរ​តែ​ជា​ការ​ប្រាថ្នា​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ។» (Ajith Fernando) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល

  «ការ​ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​គោលដៅ​ជាក់លាក់។ ការ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​ឬ ពី​ការ​អនុវត្ត តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទន្ទេញ​របស់​លោកអ្នក​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ។» (Grace Community Church) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​

  «ដោយ​ដឹង​ថា ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​ស្លាប់​ឡើង​វិញ នោះ​ទ្រង់​មិន​ចេះ​សុគត​ទៀត​ឡើយ ព្រោះ​សេចក្ដី​ស្លាប់​គ្មាន​អំណាច​លើ​ទ្រង់​ទៀត។» (រ៉ូម ៦:៩) More

 • in

  ប្រកប​ការ​រងទុក្ខ

  «ដើម្បី​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បាន​ស្គាល់​ទ្រង់ និង​ព្រះ‌ចេស្តា​នៃ​ដំណើរ​ដែល​ទ្រង់​រស់​ឡើង​វិញ ហើយ​និង​សេចក្ដី​ប្រកប​ក្នុង​ការ​រង​ទុក្ខ​របស់​ទ្រង់ ព្រម​ទាំង​ត្រឡប់​ទៅ​ដូច​ជា​ទ្រង់​ក្នុង​សេចក្ដី​ស្លាប់​ផង។» (ភីលីព ៣:១០) More

 • in

  ប្រកាស​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ

  «ចូរ​ប្រកាស​អំពី​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ចំពោះ​សេចក្ដី​សង្គ្រោះ។ ចូរ​បង្ហាញ​ពួក​គេ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​សេចក្ដី​សង្ឃឹម ដែល​ចេញ​មក​ពី​ការ​ប្រែ​ចិត្ត និង​ជំនឿ ទាំង​ក្នុង​ក្ដី​សង្គ្រោះ និង​ការ​ញែក​ជា​បរិសុទ្ធ​ផង។» (Mike McGarry) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…