អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  បន្ទាប់ពីភាពងងឹតគឺមានពន្លឺ

  …ប៉ុន្តែ​គឺ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ឲ្យ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ទៅ​កាន់​អស់​អ្នក​ដែល​មិន​មាន​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ខ្លួន​ពោល​គឺ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដែល​មក​ពី​ក្រៅ​យើង​នោះ។ More

 • in

  ដែល​ស័ក្តិសម

  «ហើយ​ឲ្យ​គ្រប់​ទាំង​អណ្ដាត​បាន​ថ្លែង​ប្រាប់​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ទ្រង់​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ សម្រាប់​ជា​សិរី​ល្អ​ដល់​ព្រះ​ដ៏​ជា​ព្រះ​វរបិតា» (ភីលីព ២:១១ )។ More

 • in

  ពួក​គ្រីស្ទាន

  «កុំ​ឲ្យ​យើង​ណាយ​ចិត្ត​នឹង​ធ្វើ​ការ​ល្អ​ឡើយ ដ្បិត​បើ​មិន​រសាយ​ចិត្ត​ទេ នោះ​ដល់​កំណត់​យើង​នឹង​ច្រូត​បាន​ហើយ»។ (កាឡាទី ៦: ៩) More

 • in

  ជឿ​នូវ​ចំណុច

  «យើង​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​នូវ​រាល់​គ្រប់​ព្រះបន្ទូល​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​គម្ពីរ មិនត្រូវ​ស្រឡាញ់មួយចំនួន​ ហើយ​បោះ​បង់​មួយ​ចំនួនដែល​​លោកអ្នកគិតថា មិនសូវជាល្អចំពោះអារម្មណ៏របស់​ខ្លួន ទាក់​ទង់​និង​អ្នក​លោកអ្នក​ចង់​ ឬមិនចង់​ធ្វើ ពីព្រោះ​គ្រប់​ព្រះ​បន្ទូលគឹ ជា​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្តាលឲ្យ​តែងទេ»។ More

 • in

  ខ្នាត​សុវជីវធម៌​

  «យើង​ទាំងអស់​គ្នាត្រូវ​តែរស់​នៅ​ដោយ​គាប់​ព្រះ​ហឬទ័យព្រះ​ ហើយ​ប្រឆាំង​ដាច់​ខាត​នូវ​​អំពើ​អសីលធម៌​ក្នុង​សង្គម​ដែលយើង​កំពុង​រស់​នៅ ព្រោះ​​វាជាអំពើ​បាបទាស់​និង​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ More

 • in

  ​បំផ្លើស

  «ប្រសិនបើ​គេ​បាន​បំពាក់​បន្លា​លើ​ព្រះ​សិរសា​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​បែរ​ជា​គិត​ថា យើង​ស័ក្ដិសម​នឹង​ពាក់​ភួង​ជ័យ​ដែល​ធ្វើ​ពី​ផ្កា​ទៅ​វិញ?» (Tim Challies) More

 • in

  បន្ទាប​ខ្លួនឬក៏​អំនួត

  «ព្រះជាម្ចាស់​ជា​អ្នក​បញ្ចេញ​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្តាលឲ្យ​តែង​ព្រះគម្ពីរ​​ដើម្បីប្រយោជន៍​សម្រាប់​លោកអ្នកក្នុងការ​បង្រៀន ការ​រំឭក​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន ការ​កែ​តម្រង់ និង​ការ​បង្ហាត់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត។» More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.