អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ​រអិល​ចេញ

  «លុះ​ត្រា​តែ​យើង​ញែក​ពេល​វេលា​ឲ្យ​បាន​ជាក់​លាក់​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​សម្រាប់​ការ​អធិស្ឋាន បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​នោះ​វា​​ងាយ​ស្រួល​ណាស់​ដែល​វា​រអិល​ចេញ​ពី​ការ​គិត​របស់​យើង។» (John Calvin) More

 • in

  ជា​ជាង​ប្រាប់

  «ជា​ជាង​ប្រាប់​ពួក​គេ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​ផែនការ​ដ៏​ល្អ​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​ពួក​គេ ចូរ​ប្រាប់​ពួក​គេ​អំពី​ព្រះ​អង្គ​វិញ។» (Paul Washer) More

 • in

  ​លែង​លះ

  «លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​លែង​លះ​ចេញ​ពី​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន ព្រោះ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ នោះ​លោក​អ្នក​មិន​អាច​រៀបការ​ជាមួយ​នឹង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​ឡើយ។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ​ចេញ​ពី​ដួង​ចិត្ត​

  «មាន​តែ​ការ​អធិស្ឋាន​ដែល​ចេញ​ពី​ដួង​ចិត្ត​របស់​យើង​នោះ​ទេ​ទើប​អាច​ទៅ​ដល់​ព្រះ​ឱរា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ​មិន​ស្គាល់​ទ្រង់

  «បើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​មិន​ខ្លាំង​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ជំរុញ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​រស់​នៅ​បែប​តាម​ព្រះ​គម្ពីរ នោះ​លោក​អ្នក​មិន​ស្គាល់​ទ្រង់​ទេ។» (Paul Washer) More

 • in

  ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​សម្រាប់​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​ដោយ​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​សង្គ្រោះ​លោក​អ្នក​ពី​ព្រះ​អង្គ​ផ្ទាល់។» (Paul Washer) More

 • in

  ការ​អធិស្ឋាន​

  «ការ​អធិស្ឋាន​នឹង​មិន​ដែល​ទៅ​ដល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​វា​ពឹង​លើ​ក្ដី​មេត្តា​ករុណា​ដ៏​ឥត​គិត​ថ្លៃ។» (John Calvin) More

 • in

  ពី​អនាគត

  «យើង​ដឹង​តិច​ណាស់​អំពី​អនាគត ហើយ​ការ​បារម្ភ​អំពី​វា​គឺ​ជា​ភាព​ល្ងីល្ងើ​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត។»​ (Charles Spurgeon) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.