អត្ថបទថ្មីៗ

 • ,

  យើង​គួរ​តែ​ចាំ

  «ទោះ​បី​ជា​អា​រម្មណ៏​របស់​យើង​ម្តង​អញ្ចេះ ម្តង​អញ្ចុះក៏​ដោយ តែ​អ្វី​ដែល​ល្អ​ដែល​យើង​គួរ​ចាំ​នោះ​គឺ៖ ក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​មិន​ចេះ​ប្រែ​ប្រួល​ឡើយ។»​​ (C.S. Lewis)

 • ,

  ការ​ប្រឈម

  «ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ល្បួង គឺ​ជា​ឱកាស​មួយ​ក្នុង​ការ​អះអាង​ពី​ការ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ។ ចូរ​ឈប់ ចូរ​គិត ចូរ​មាន​សង្ឃឹម​លើ​ទ្រង់ ហើយ​ចូរ​អធិស្ឋាន។»​​ (John Ouwuchekawa)

 • ,

  ទាស់​ប្រឆាំង​

  «អំពើ​បាប​ទាំង​អស់​គឺ​ធ្ងន់​ធ្ងរ​ណាស់ ដោយ​ព្រោះ​វា​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។»​​ (John Piper)

 • ,

  ការ​រស់នៅ

  «ផែនការ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រាប់​យើង​ដែល​បាន​ទទួល​ក្ដី​សង្គ្រោះ គឺ​ឲ្យ​យើង​រស់នៅ​ដោយ​បរិសុទ្ធ។» (Kevin DeYoung)

 • ,

  តែ​​មួួយគត់

  «មាន​តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មួយ​គត់​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​មាន​ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត​ដ៏​ពិត​ក្នុង​ព្រលឹង​លោក​អ្នក​បាន។»​ (R.C. Sproul)

 • ,

  ប្រកាស​

  «ចូរ​ឲ្យ​ទង្វើ​របស់​លោក​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹងល្អ។» (Jen Wilkin)

 • ,

  សម្អាតបញ្ញាចិត្ត

  «មាន​តែ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​តែ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​សម្អាត​បញ្ញា​ចិត្ត​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​យុគសម័យ​នេះ ក៏​ដូច​ជា​យុគសម័យ​មុនៗ​ផង​ដែរ។»​ (John Piper)

 • ,

  អំណាចនៃការ​​អត់ទោសបាប

  «ឯ​ការ​សុគត​របស់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​នោះ​មាន​អំណាច​អាច​អត់​ទោស​បាប​របស់​មនុស្ស​តាំង​ពី​ដើម​មក​ម៉្លេះ ហើយ​ក៏​មាន​អំណាច​អាច​អត់​ទោស​បាប​របស់​មនុស្ស​ទាំង​អស់​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​បាន​ផង​ដែរ។» (John Piper)

 • ,

  សេរីភាព

  «ព្រះ​គ្រីស្ទ​រងទុក្ខ ហើយ​សុគត ដើម្បី​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព​ពី​ក្រឹត្យវិន័យ និង​អំពើ​បាប ប្រយោជន៍​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​ជា​របស់​ផង​ទ្រង់​វិញ។»​​ (John Piper)