អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ជះ​ពន្លឺ​មក

  «ក្ដី​ស្រឡាញ់​បាន​ជះ​ពន្លឺ​មក​ក្នុង​ព្រលឹងវិញ្ញាណ​ទូលបង្គំ ពោលគឺ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​លម្ហ​អវកាស​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។»​ (Augustine) More

 • in

  បើក​សម្ដែង

  «ព្រះ​គម្ពីរ​គឺ​ជា​ការ​បើក​សម្ដែង​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មក​កាន់​មនុស្ស​លោក។» (Crossway) More

 • in

  តាម​រយៈ​ព្រះ​គុណ

  «តាមរយៈ​ព្រះគុណ​អ្នក​ខ្សោយ​នឹង​មាន​កម្លាំង​ឡើង​វិញ ក្រោយ​ពេល​គាត់​ទទួល​ស្គាល់​ថា គាត់​ជា​មនុស្ស​ខ្សោយ។» (Augustine ) More

 • in

  វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ

  «យើង​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ធនាគារ​ដែល​នៅ​ឯ​ស្ថាន​សួគ៌​តាម​រយៈ​ការ​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​អស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវការ។» (Ajith Fernando) More

 • in

  ជា​តម្លៃ​ថ្លៃ​លោះ

  «ព្រះ​ជន្ម​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​តម្លៃ​ថ្លៃ​លោះ​នៃ​ការ​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​សេចក្តី​ជំនុំជំរះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។​» (John Piper) More

 • in

  ពិតជា​អវិជ្ជា

  «មនុស្ស​យើង​គឺ​ពិត​ជា​អវិជ្ជា​យ៉ាង​ខ្លាំង​មែន​ហើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ដឹង​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គង់​នៅ​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង។» (Augustine) More

 • in

  ណែនាំ​ឲ្យ​ពួកគេ​ស្គាល់

  «ចូរ​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើការ​ជាមួយ ហើយ​ណែនាំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ស្គាល់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ដែល​ជា​អ្នក​យក​អាសា​ចំពោះ​ការ​លំបាក​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​របស់​អ្នក​ដទៃ។» (John Piper) More

 • in

  ធំជាង​អំណាច

  «គ្មាន​ការ​ល្បងល​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ហើយ​ក៏​គ្មាន​ការ​ទាស់​ប្រឆាំង​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ទ្រង់​ដែរ។» (Steven Lawson) More

 • in

  គោលបំណង​នៃ​ក្រឹត្យវិន័យ​

  «គោល​បំណង​ច្បង ហើយ​សំខាន់​នៃ​ក្រឹត្យវិន័យ គឺ​ឲ្យ​យើង​សម្លឹង​មើលទៅ​ឯ​ព្រះ​គ្រីស្ទ មិន​មែន​ឲ្យ​យើង​ព្យាយាម​ត្រាប់​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេចក្ដី​សុចរិត​ឡើយ។» (John Piper) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.