អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កំសាន្ត​ចិត្ត នឹង​កម្លាំង

  «ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត​អ្វីៗ​យ៉ាង​ល្អ​ណាស់​ដោយ​ទ្រង់​បាន​រៀបចំ​ឲ្យ​មាន​ប្រភព​នៃ​ការ​កំសាន្ត​ចិត្ត និង​កម្លាំង»។ (Augustine) More

 • Trending ស្រឡាញ់

  in

  ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​

  «ការ​ប្រសូត​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់។ នោះ​ឯង​ជា​អ្វី​ដែល​ពួក​អ្នក​គង្វាល​ជា​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​ការ​យ៉ាង​នឿយហត់​បាន​អបអរ​សាទរ​យ៉ាង​រំភើប​ញាប់ញ័រ​ក្រៃលែង!»។ (Dan Schaeffer) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដក​ការ​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​លោកីយ៍​ចេញ ដើម្បី​ឲ្យ​ដួងចិត្ត​របស់​យើង​កាន់​តែ​ឱបក្រសោប​ទ្រង់​ដោយ​ចិត្ត​ស្ម័គ្រស្មោះ»។​ (Thomas Watson) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  មានគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់

  «បុគ្គល​ណា​ដែល​មាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន បុគ្គល​នោះ​មាន​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​តែ​ម្ដង។» (A.W. Tozer) More

 • in

  ប្រភព​ជីវិត

  «ព្រះ​អង្គ​ជា​ជីវិត​នៃ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​យើង។ ទ្រង់​ជា​ប្រភព​នៃ​ជីវិត។ ទ្រង់​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​ជីវិត។» (Augustine) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  មាន​ជីវិត​ឡើង​វិញ

  «ក្នុង​ព្រះ​ដ៏​ជា​សេចក្ដី​ពិត ទោះបើ​របស់​អ្វី​មួយ​បាន​ងាប់​ហើយ​ចាប់ផ្ដើម​រលួយ ក៏​របស់​នោះ​ចាប់ផ្ដើម​លាស់​ដុះ​ឡើង​មាន​ជីវិត​វិញ​បាន​ដែរ។» (Augustine) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ស្នូលនៃ​ជំនឿ

  «ជំនឿ​មាន​ន័យ​ថា ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត​លើ ការ​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ទៅ​នឹង ឬ​ក៏​ការ​ឱប​ក្រសោប​យក​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា ស្នូល​នៃ​ជំនឿ​របស់​យើង។»​ (Grace Community Church) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.