អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ

    «នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត នោះ​ទើប​លោកអ្នក​យល់​ពី​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ។» (Burk Parsons) More

  • in

    ធ្វើ​ជា​មេធាវី

    «ពេល​ដែល​យើង​រក​លេស​សម្រាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង នោះ​មាន​ន័យ​ថា​យើង​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើ​ជា​មេធាវី ដើម្បី​ការពារ​ចោរ​ដែល​មាន​បំណង​ចិត្ត​ចង់​សម្លាប់​យើង​ហើយ។»​ (Don Straka) More

  • in

    សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុង​វេលា​ដ៏​ពិបាក​បំផុត​របស់​យើង។» (A.W. Tozer) More

  • in

    ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់​របស់​យើង​ដែល​យើង​ព្យាយាម​លាក់​លៀម មិន​ថា​វា​តូច​ឬ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (R.C. Sproul) More

  • in

    ភស្ដុតាង​យ៉ាង​ល្អ

    «គ្មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ណា​មួយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ភស្តុតាង​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ហើយ​ច្បាស់​លាស់​ជាង​ការ​​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឡើយ។» (Brooke Foss Wescott) More

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ

    «មូលហេតុ​ដែល​ផ្នូរ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ ព្រោះ​ក្នុង​ផ្នូរ​នោះ​ពុំ​មាន​សាកសព​ទ្រង់​ឡើយ។» (Sam Morris) More

  • ស្រឡាញ់

    in

    មនុស្ស​អាក្រក់​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ល្អ​

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី​នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​អាក្រក់​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ល្អ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ដែល​ស្លាប់​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ​រស់​ឡើង​វិញ។» (Lee Strobel) More

  • in

    ចូរចងចាំ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះជន្ម

    «ចូរ​រស់នៅ​ដោយ​ចងចាំ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​កំពុង​តែ​មាន​ព្រះ​ជន្ម ហើយ​ព្រះ​អង្គ​ក៏​កំពុង​តែ​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ក្នុង​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​ផង​ដែរ។» (Julien B. Weil) More

  • in

    យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់

    «យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​ទ្រង់​បាន​សុគត ហើយ​បាន​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ។» (John Stott) More

  • in

    ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    «យើងខ្ញុំ​ជឿ​លើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដូច​ដែល​យើងខ្ញុំ​ជឿ​ថា​ព្រះ​អាទិត្យ​ពិត​ជា​បាន​រះ​ឡើង​មែន៖ នេះ​មិនមែន​មក​ពី​យើង​ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​មើល​វា​ឃើញ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​មក​ពី​តាមរយៈ​វា​យើងខ្ញុំ​អាច​មើល​ឃើញ​នូវ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ផ្សេង​ទៀត។» (C.S. Lewis) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.