អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ប្រទាន​ស្វាមី ឬ​ក៏​ភរិយា​

  «ចូរ​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ស្វាមី ឬ​ក៏​ភរិយា​ម្នាក់​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន ជា​អ្នក​ដែល​ចេះ​ជួយ ហើយ​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ការ ក៏​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស មាន​ប្រាជ្ញា និង​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ»។ (Ben Reaoch) More

 • in

  កូន​ៗយើង

  «យើង​សង្ឃឹម​ថា ទាំង​យើង និង​កូនៗ​យើង​នឹង​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប ហើយ​ថា​យើង​បាន​ទទួល​សេចក្តី​សង្គ្រោះ​ដោយ​សារ​ព្រះ​គុណ»។ (Jason DeRouchie) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  វិធី​ដ៏ល្អ​បំផុត

  «ការ​ទទួល​យក​ដោយ​អស់​ពី​ចិត្ត​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​គម្ពីរ​បាន​បង្រៀន​ពី​របៀប​ចែចង់ គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត»។​​​ (Ben Reaoch) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ភ្ញាក់​ឡើង

  «ចូរ​ភ្ញាក់​ឡើង​នៅ​ពេល​ព្រឹក ហើយ​ប្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ថា លោក​អ្នក​ត្រូវការ​ទ្រង់​យ៉ាង​ខ្លាំង»។​ (John Piper) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ

  «ចំណុច​ដ៏​ច្បាស់​លាស់​មួយ​គឺ៖ យើង​មិន​អាច​ក្លាយ​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​បាន​ឡើយ បើ​យើង​មិន​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ»។​ (Tim Chester) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ

  «អូ៎! ដំណឹង​ដែល​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​យក​អំពើ​បាប​របស់​យើង មក​ទាស់​នឹង​យើង អី​ក៏​មាន​តម្លៃ​ម៉្លេះ! ឱ! ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដ៏​អស្ចារ្យ​អើយ! ដោយ​សារ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ទ្រង់​ហើយ​បាន​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​អត់​ទោស​ដល់​យើង!។»​ (John Piper) More

 • in

  គម្ពីរសញ្ញាចាស់

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​បំពេញ​តាម​គ្រប់​សេចក្ដី​សន្យា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដែល​បាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​សញ្ញា​ចាស់»។​​ (John Piper) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  គិត​ពី​មនុស្ស​

  «ចូរ​គិត​ពី​អ្នក​ដទៃ​មុន​នឹង​គិត​ពី​ខ្លួន​ឯង។ នៅ​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើ​បែប​នេះ នោះ​ចូរ​បន្ត​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បញ្ឆេះ​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែរ»។​ (Tim Chester) More

 • in

  ផ្នូរ

  «ផ្នូរនៅ​ទទេ គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដ៏​មាន​អំណាច​យ៉ាង​ខ្លាំង​មួយ។»​​ (Marcus Nodder) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  គ្រប់​លក្ខណ៍

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទត​មើល​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ចេញ​ព្រះ​រាជ​ប្រកាស​ថា ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។»​ (John Piper) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  ចង​សាតាំង

  «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​ចង​សាតាំង ហើយ​ក៏​បាន​លែង​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់​ចេញ​ពី​អំណាច​របស់​វា​រួច​ហើយ»។​ (Mike McKinley) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  តម្រូវការ & ចំណង់ចិត្ត

  «ទោះបើ​យើង​ចូល​ចិត្ត​ឬ​មិន​ចូល​ចិត្ត ក៏​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​មាន​ចំណង់​ចិត្ត​ក្នុង​ប្រទាន​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ត្រូវការ មិនមែន​ឲ្យ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​គិត​ថា​យើង​ចង់​បាន​ឥឡូវ​នេះ​នោះ​ទេ។» (C.S. Lewis) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.