អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ចំណេះដឹង

  «​គ្មាន​ចំណេះដឹង​ណាមួយ​ដែល​គ្មាន​ដើមចម​ចេញពី​ការ​ស្គាល់​ព្រះជាម្ចាស់​ជាមុននោះ​ទេ​។​»​ ​(​John​ ​Calvin​)​ More

 • in

  ឃើញ​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  «ខណៈ​ពេល​ដែល​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​រក​ឃើញ​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​គាត់​ក៏​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​រក​ឃើញ​អ្នក​ដទៃ​ដែរ។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ​ដួង​ចិត្ត

  «ពេល​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​គង់​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​របស់​យើង នោះ​ដួង​ចិត្ត​របស់​ទ្រង់​នឹង​ក្លាយ​ជា​របស់​យើង​ដែរ។» (Bryan Chapell) More

 • in

  ចូរ​ចាំ​ថា

  «ចូរ​ចាំ​ថា ការ​គិត​គូរ​គឺ​ជា​ការ​និយាយ​នៅ​ចំពោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (Charles Spurgeon) More

 • in

  ទទួល​សេរីភាព​ដ៏​ពិត​បាន

  «ពេល​ដែល​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ក្លាយ​ជា​ទាសករ​របស់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ នោះ​ទើប​គាត់​អាច​ទទួល​សេរី​ភាព​ដ៏​ពិត​បាន។» (R.C. Sproul) More

 • in

  ​ធ្វើ​សង្គ្រាម

  «ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជា​មួយ​នឹង​​អំពើ​បាប​គឺ​ការ​ធ្វើ​សង្គ្រាម​ជា​មួយ​នឹង​ការ​មិន​មាន​ជំនឿ។» (Jon Bloom) More

 • in

  គោល​បំណង

  «គោល​បំណង​នៃ​ព្រះ​វរបិតា​ដែល​គង់​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ក្នុង​ការ​ផ្ចាញ់​ផ្ចាល​យើង​គឺ​ដើម្បី​ជួយ​យើង មិន​មែន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ឈឺចាប់​នោះ​ទេ»។ (Bryan Chapell) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.