អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ងារ​របស់​លោក​អ្នក​មិន​មែន​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ

    នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ទទួល​ស្គាល់​ថា ជ័យ​ជម្នះ​ខាង​លោកីយ៍​នេះ​ជា​ការ​ឥត​ប្រយោជន៍ នោះ​ហើយ​ជា​ពេល​ដែល​យើង​មាន​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​នៅ​ក្នុង «មរតក [របស់​យើង] ដែល​មិន​ចេះ​ពុក​រលួយ ក៏​ឥត​សៅហ្មង ហើយ​មិន​ដែល​ស្រពោន​ឡើយ ជា​មរដក​ដែល​បម្រុង​ទុក​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា នៅ​ស្ថាន​សួគ៌» (១ពេត្រុស ១:៤)។ អាន​បន្ថែម