អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ការ​យាង​មក​យក​កំណើត​ជា​មនុស្ស

    ទោះ​បើ​ទ្រង់​បាន​ជួប​ប្រទះ​នឹង​សេចក្ដី​ល្បួង​ដូច​យើង​ក៏​ដោយ ក៏​ទ្រង់​នៅ​តែ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​យ៉ាង​គ្រប់​លក្ខណ៍​ដដែល ពោល​គឺ​បាន​ស្ដាប់​បង្គាប់​រហូត​ដល់​សុគត ដើម្បី​ធ្វើ​ជា​អ្នក​កណ្ដាល​នៃ​ការ​តាំង​សញ្ញា​សម្រាប់​យើង ហើយ​តាម​រយៈ​ចំណុច​នោះ ទ្រង់​បាន​សម្រេច​ការ​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​ក្នុង​នាម​ទ្រង់​ជា​មនុស្ស (១ធីម៉ូថេ ២:៥; ហេព្រើរ ៥:៥-១០)។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ភាព​រន្ធត់​នៃ​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​យាង​មក​យក​កំណើត

    មិន​ត្រឹម​តែ​មនុស្ស​ម្នា​មាន​ការ​រន្ធត់​ចំពោះ​ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក៏​បាន​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ជា​ច្រើន​ដង​អំពី​ចំណុច​នោះ​ដែរ។ អាន​បន្ថែម