អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ស្រឡាញ់ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា

  ទំនង​លោក​អ្នក​មាន​ការ​ពិបាក​ក្នុង​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ថា ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្រឡាញ់​លោក​អ្នក ព្រោះ​លោក​អ្នក​បាន​ឃើញ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​នៅ​ជុំ​វិញ​ខ្លួន​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ខក​ចិត្ត។ ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក្ដី ក៏​ព្រះ​យេស៊ូវ​មិន​មែន​ដូច​ជា​មនុស្ស​នានា​នោះ​ទេ ព្រះ​អង្គ​គឺ​ជា​ព្រះ ១០០% ហើយ​ក៏​ជា​មនុស្ស ១០០% ផង​ដែរ (យ៉ូហាន ១:១៤)។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ក្ដី​ស្រឡាញ់​ពិត

  «នេះ​ហើយ​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ មិន​មែន​ជា​យើង​បាន​ស្រឡាញ់​ព្រះ​នោះ​ទេ គឺ​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​វិញ​ទេ​តើ ហើយ​បាន​ចាត់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​ទ្រង់​ឲ្យ​មក ទុក​ជា​ដង្វាយ​ឲ្យ​ធួន​នឹង​បាប​យើង​រាល់​គ្នា​ផង។» (១យ៉ូហាន ៤:១០) អាន​បន្ថែម

 • in

  តើ​ខ្ញុំ​គួរ​រៀបការ​ជាមួយ​បុរស​នោះ​ឬ​អត់?

  ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីដំណឹងល្អ។ ហើយវាក៏ជាឱកាសមួយ ដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អដល់លោកីយ៍ដែលកំពុងស្លាប់ ដល់លោកីយ៍ដែលមិនស្គាល់ពីគន្លឹះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដូចនេះទាល់តែសោះ។ អាន​បន្ថែម