អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​គោល​ដៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ចិញ្ចឹម​កូន?

    ក្នុង​នាម​ជា​ឪពុក​ម្ដាយ យើង​គិត​អំពី​ការ​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​កូនៗ​ហាក់​បីដូច​ជា​ការ​គូរ​គំនូរ។ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ យើង​បន្ត​ផាត់​ពណ៌។ យើង​សង្ឃឹម​ថា ពណ៌​ដែល​យើង​បាន​ផាត់​គឺ​ជា​ពណ៌​ត្រឹម​ត្រូវ។ យើង​ក៏​សង្ឃឹមថា យើង​ក៏​បាន​ផាត់​នៅ​ចំ​កន្លែង​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ​ដែរ។ ប៉ុន្តែ ការ​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​កូនៗ​ក៏​នាំ​មក​នូវ​ភាព​ប្រែ​ប្រួល អ​សុវត្ថិភាព និង​ការ​មាន​មន្ទិល​សង្ស័យ​លើ​ខ្លួន​ឯង​ដែរ។ អាន​បន្ថែម