អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    ពេល​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​លុប​បំបាត់​អំពើ​បាប​របស់​យើង​ភ្លាមៗ

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជាម្ចាស់​សន្យា​ថា​នឹង​ប្រទាន​ព្រះ​គុណ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​តតាំង​នឹង​អំពើ​បាប និង​ដើម្បី​យក​​ឈ្នះ​លើ​អំពើ​បាប។ យើង​ជឿ​ថា ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ព្រះ​គុណ​បែប​នេះ​ដល់​រាស្ដ្រ​ទ្រង់។ នេះ​មិន​មែន​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​សម​នឹង​ទទួល​បាន​ទេ។ វា​មិន​មែន​ជា​របស់​ដែល​ទ្រង់​ជំពាក់​យើង​ទេ ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ ក៏​ទ្រង់​នៅ​តែ​ប្រទាន​វា​មក​ដែរ។ វា​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​មិន​ស័ក្តិ​សម​នឹង​ទទួល​បាន​ទេ តែ​គឺ​ជា​ការ​ពេញ​ហូរ​ហៀរ​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់​សម្រាប់​យើង​វិញ។ អាន​បន្ថែម