អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ

    «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ភាព​ជា​បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ គឺ​ជា​ស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ការ​មើល​ថែ​ការពារ​មនុស្ស​ស្រីតាម​របៀប​ដែល​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេងៗ​គ្នា​របស់​មនុស្ស​ប្រុស។» (John Piper) អាន​បន្ថែម

  • in

    លក្ខណសម្បត្តិ​៩​យ៉ាង​នៃ​បុរស​ពិត

    ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី​នេះ​ផ្ទាល់ គឺ​ទ្រង់​បាន​បើក​សម្ដែង​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ពី​អត្ថ​ន័យ​ដ៏​ពិត​នៃ​ភាព​ជា​បុរស។ ព្រះ​យេស៊ូវ​ដែល​ជា​ព្រះ​រាជបុត្រា​ទ្រង់ គឺ​ជា​អត្ថ​ន័យ​នៃ​បុរស​ដ៏​ពិត​ដែល​ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ។ ទ្រង់​បាន​​បង្ហាញ​ឲ្យ​យើង​ឃើញ​ពី​អត្ថ​ន័យ​ដ៏​ពិត​នៃ​ភាព​ជា​បុរស។ អាន​បន្ថែម