អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  រងទុក្ខដើម្បីជាប្រយោជន៍

  ប៉ុន្តែ ក្នុង​គ្រា​នៃ​ការ​រងទុក្ខ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដក​ការ​លង់​ស្នេហ៍​នឹង​លោកីយ៍​របស់​យើង​ចេញ​ពី​ចិត្ត​របស់​យើង ដោយ​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ឱបក្រសោប​ទ្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត។ អាន​បន្ថែម

 • in

  លន់តួបាប

  «ការ​លន់តួ​បាប​មិន​មែន​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​យើង។» (R.C. Sproul) អាន​បន្ថែម

 • in

  អំណរ​អរ

  «នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្វែងរក​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ​ជា​ជាង​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន នោះ​អ្នក​ទំនង​ជា​នឹង​អស់​កម្លាំង​តែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រទាន​នូវ​អំណរ​ដល់​យើង​ជា​ទ្វេ​ដង​ជា​មិន​ខាន។» (John Piper) អាន​បន្ថែម