អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    តើ​អ្វី​ទៅ​ធ្វើ​ឲ្យ​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​ពិសេស​ម៉្លេះ?

    ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ដែល​ជា​ព្រះ​រាជបុត្រា​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដែល​បាន​យាង​មក​ផែនដី​នេះ​ពី​ព្រះ​វរបិតា បាន​ប្រសូត​ពី​នាង​ក្រមុំ​ព្រហ្ម​ចារី បាន​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់នៅ​ដោយ​គ្មាន​អំពើ​បាប និង​បាន​ធ្វើ​ការ​អស្ចារ្យ​ជា​ច្រើន ព្រម​ទាំង​បាន​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ម្នា គឺ​ជា​ព្រះ​ដែល​គេ​បាន​ឆ្កាង​ជំនួស​អំពើ​បាប​របស់​យើង ហើយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣—គឺ​ថ្ងៃ​ដែល​ព្រះ​អង្គ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ​នេះ ជា​ការ​ប្រារព្ធ​អបអរ​សាទរ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​នោះ—ព្រះ​វរបិតា​ក៏​បាន​ប្រោស​ព្រះ​អង្គ​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ពី​សុគត​ឡើង​វិញ ហើយ​មិន​ឲ្យ​សុគត​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត​ទេ។ អាន​បន្ថែម