អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​មាន​ស្មារតី​មូល៖ គន្លឹះ​៥​យ៉ាង​ក្នុង​ការ​ផ្ដោត​អារម្មណ៍​ពេល​ថ្វាយ​បង្គំ

    សព្វថ្ងៃ​នេះ យើង​មិន​សូវ​មាន​ស្មារតី​មូល​ទេ ហើយ​ចំឡែកៗ គឺ​ដោយសារ​សេចក្តី​ល្បួង​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​នឹង​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា។ ប៉ុន្តែ បើ​គិត​ដូច្នោះ វា​ដូចជា​យើង​ងាយ​នឹង​ចុះចាញ់​ពេក។ ប្រសិន​បើ​យើង​មាន​ស្មារតី​មិន​មូល មក​ពី​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា នោះ​មាន​ន័យ​ថា គ្មាន​ផ្លូវ​ណា​ដែល​ឲ្យ​យើង​អាច​គេច​ផុត​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​យើង​បោះ​របស់​ទាំង​នោះ​ចោល ហើយ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​រ៉ូង​ភ្នំ​ណា​មួយ។ អាន​បន្ថែម