អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទង្វើ៧​យ៉ាង​ដែល​យើង​គួរ​ធ្វើ​បន្ទាប់​ពី​មើល​រូបភាព​មិន​គប្បី

    ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មិន​មាន​រនាំង​ទប់​ស្កាត់​ខ្លួនឯង​ពី​ការ​មើល​រូបភាព ឬ​ក៏​វីដេអូ​អាសអាភាស​នៅ​ពេល​អនាគត​ទេ នោះ​លោ​ក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​នឹង​មើល​វា​ម្ដង​ទៀត​ជា​មិន​ខាន។ អាន​បន្ថែម

  • in

    សូម​ភ្លក់

    «ឱ​សូម​ភ្លក់​មើល​ឲ្យ​ដឹង​ថា ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ​ចុះ មាន​ពរ​ហើយ មនុស្ស​ណា​ដែល​ពឹង​ជ្រក​ក្នុង​ទ្រង់។» (ទំនុកដំកើង ៣៤:៨) អាន​បន្ថែម