អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បង្គាប់​មា​តា​បិតា

    «ក្មេង​រាល់​គ្នា​អើយ ចូរ​ស្ដាប់​បង្គាប់​មា​តា​បិតា​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ ដ្បិត​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ទើប​បាន​ត្រូវ។» (អេភេសូរ ៦:១) More

  • in

    ហេតុផល​៣​យ៉ាង​ដែល​ត្រូវ​ស្ដាប់​បង្គាប់​ព្រះ​យេស៊ូវ

    ពិត​ណាស់! ចំពោះ​ម្ចាស់​ដែល​ជា​មនុស្ស ការ​ដែល​គាត់​ត្រួតត្រា​អ្នក​បម្រើ​របស់​ខ្លួន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​មាន​ការ​ពិបាក។ អ្នក​បម្រើ​រង​ការ​ឈឺចាប់​ដោយ​ជិះជាន់​របស់​ចៅហ្វាយ! ប៉ុន្តែ​ព្រះយេស៊ូវ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ ភាព​ជា​ម្ចាស់​របស់​ទ្រង់​មក​លើ​យើង គឺ​មាន​ភាព​ល្អ​យ៉ាង​ពេញ​ទី។ បាវ​បម្រើ​របស់​ទ្រង់ អាច​មាន​ភាព​អរសប្បាយ ហើយ​ក៏​គួរ​តែ​អរសប្បាយ​ក្នុង​ការ​បម្រើ​ទ្រង់​ដែរ។ More