អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​មាន​បេសកកម្ម?

    ការ​ប្រាប់​អ្នក​ដទៃ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ គឺ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ចម្លើយ​ចំពោះ​ភាព​អាម៉ាស់ និង​ទោស​កំហុស​របស់​មនុស្ស​លោក​យើង។ តែ​នេះ​ក៏​ជា​ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ដែល​ថា ព្រះ​បាន​រៀប​ផ្លូវ​មួយ​សម្រាប់​មនុស្ស​ជាតិ​ឲ្យ​រួច​ផុត​ពី​សេចក្ដី​ក្រោធ​របស់​ទ្រង់​ដែរ។ អាន​បន្ថែម