អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ការ​ស្ដាប់​បទ​ចម្រៀង

  មិន​ថា​អ្វី​ក៏​ដោយ​ប្រសិន​បើ​វា​អាច​នាំ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​គិត​អំពី​វា ឬ​ក៏​នាំ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​មាន​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ធ្វើអ្វី​មួយ​ដែល​មិន​ថ្វាយ​សិរីល្អ​ទៅ​កាន់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​លោក​អ្នក​គួរតែ​គេច​ឲ្យ​ផុត​ពី​វា​ទៅ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  អត្ថន័យ​នៃ​ការ​ពេញ​ដោយ​ព្រះ​វិញ្ញាណ

  ចូរ​និយាយ​អំពី​ព្រះ​យេស៊ូវ​ទៅ​កាន់​អ្នក​ដទៃ។ ចូរ​រំឭក​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ពី​ដំណឹង​ល្អ ដោយ​ច្រៀង​ទំនុក​​ដែល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​យើង​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រស់​រវើក​ជាង​មុន។ អាន​បន្ថែម

 • in

  អត្ថន័យ​នៃ​ជីវិត

  «សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​គឺ​ជា​ការ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​សម្រាប់​យើង។ យើង​មិន​អាច​រក​ឃើញ​អត្ថន័យ​នៃ​ជីវិត​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បាន​ឡើយ តែ​យើង​អាច​រក​វា​ឃើញ​ជា​មួយ​បុគ្គល​ម្នាក់​ទៀត។» (Thomas Merton) អាន​បន្ថែម