អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បំណង​ចម្បង

    «ព្រះ​គម្ពីរ​ហៅ «អារក្ស​សាតាំង» ថា «ព្រះ​របស់​លោកីយ៍​នេះ» ហើយ​គោល​បំណង​ចម្បង​របស់​វា​គឺ ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​មិន​ឲ្យ​មនុស្ស​មើល​ឃើញ​សេចក្ដី​ពិត។» (John Piper) អាន​បន្ថែម

  • in

    តើ​អារក្ស​សាតាំង​មក​ពី​ណា?

    សរុប​សេចក្ដី​មក អារក្ស​សាតាំង​គឺ​ជា​មេ​ដឹក​នាំ​នៃ​ពួក​ទេវតា​ដែល​បាន​បះបោរ​ទាស់​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​ទ្រង់​បណ្ដេញ​វា​ចេញ​ពី​ព្រះ​វត្តមាន​របស់​ទ្រង់ (វិវរណៈ ១២:៧-១២)។ អាន​បន្ថែម