អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្តី​មើលងាយ

    «ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ សូម​ទ្រង់​មេត្តា​ប្រោស​ដល់​យើង​ខ្ញុំ សូម​មេត្តា​ប្រោស​យើង​ខ្ញុំ​ផង ដ្បិត​យើង​ខ្ញុំ​ឆ្អែត​ចំពោះ សេចក្តី​មើលងាយ​យ៉ាង​ក្រៃលែង» (ទំនុកតម្កើង ១២៣:៣) អាន​បន្ថែម

  • in

    ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ

    ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ សូម​បំបែរ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​វិល​មក​ឯ​ទ្រង់​វិញ នោះ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បាន​បែរ​មក​ហើយ សូម​កែ​ជីវិត​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ឡើង​វិញ ដូច​ជា​កាល​ពី​ដើម (បរិទេវ​ ៥:២១) អាន​បន្ថែម