អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ​ព្រះត្រៃឯក? ថាម៉េច?

  នៅ​ពេល​ដែល​យើង​និយាយ​ថា​ព្រះត្រៃឯក នោះ​ជា​ការ​អាថ៍កំបាំង​មួយ​ដែល​ពិបាក​យល់​មែន​ទែន ប៉ុន្តែ​យើង​នឹង​មើល​ឃើញ​ថា​ការ​ដែល​ព្រះ​ជា​ព្រះ​តែ​មួយ តែ​សម្តែង​ចេញ​ជា​បី​អង្គ​នោះ​មាន​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​។ អាន​បន្ថែម

 • កើនឡើង

  in

  មូលដ្ឋាន​បី​​នៃ​ព្រះ​ត្រៃឯក

  មាន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​បី​យ៉ាង​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​យល់​ពី​ព្រះ​ត្រៃឯក នេះ​ជា​ការ​បង្រៀន​សង្ខេប​មក​ពី​ព្រះគម្ពីរ។ អាន​បន្ថែម