អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ធំជាង​អំណាច

  «គ្មាន​ការ​ល្បងល​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ហើយ​ក៏​គ្មាន​ការ​ទាស់​ប្រឆាំង​ណា​ធំ​ជាង​អំណាច​របស់​ទ្រង់​ដែរ។» (Steven Lawson) More

 • in

  បង្កើន​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​

  «ដូច្នេះ លោក​អ្នក​ត្រូវ​តែ​បង្កើន​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​ឲ្យ​ខ្លាំង​ជាមួយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​តាម​​ដែល​លោក​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន។» (Steven Lawson) More

 • in

  រង្វាន់

  «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​មនុស្ស​សុចរិត​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយ​ទាន​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​បាប។» (Steven Lawson) More

 • in ,

  តើ​នេះ​ជា​ខ​គម្ពីរ​ដែល​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ មែន​ទេ?

  គេហទំព័រ Bible Gateway បាន​សង្កេត​ឃើញ​ថា ខគម្ពីរ ភីលីព ៤:១៣ គឺ​ជា​ខគម្ពីរ​មួយ​ដែល​ពេញ​និយម​យ៉ាង​ខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ ​ខ​គម្ពីរ​នេះ​ប្រហែល​ជា​ខ​ដែល​មាន​គេ​យល់​ច្រឡំ​ខ្លាំង​ជាង​គេ​ផង​ដែរ។ More