អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ផ្ញើ​ជីវិត​លើ​ព្រះ​អម្ចាស់

  «ចូរ​ផ្ញើ​ជីវិត​លើ​ព្រះអម្ចាស់នោះ​ទ្រង់​នឹង​ជួយ​គាំទ្រ​អ្នក​ជា​មិន​ខានដ្បិត​ព្រះអង្គ​មិន​ដែល​ទុក​អោយ​មនុស្ស​សុចរិតត្រូវ​បរាជ័យ​រហូត​នោះ​ទេ។» (ទំនុកតម្កើង ៥៥: ២២ គខប) More

 • Trending

  in

  ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ជីវិត

  «ខ្ញុំ​នឹង​មាន​ជីវិត ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ស្លាប់​ឡើយហើយ​ខ្ញុំ​នឹង​រៀប​រាប់​អំពីស្នា​ព្រះហស្ដ​របស់​ព្រះអម្ចាស់។» (ទំនុកដំកើង ១១៨:១៧​គខប) More

 • in

  ចូរ​មក​ឯ​ខ្ញុំ

  «អស់​អ្នក​ដែល​នឿយ​ព្រួយ ហើយ​ផ្ទុក​ធ្ងន់​អើយ ចូរ​មក​ឯ​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​នឹង​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ឈប់​សំរាក​។» (ម៉ាថាយ ១១​:២៨)​ More

 • in

  ឈ្នះ​លោកីយ៍

  «ខ្ញុំ​ប្រាប់​សេចក្ដី​ទាំង​នេះ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា បាន​សេចក្ដី​សុខ​សាន្ត ដោយ​សារ​ខ្ញុំ​នៅ​លោកីយ៍​នេះ នោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​មាន​សេចក្ដី​វេទនា​មែន ប៉ុន្តែ ត្រូវ​សង្ឃឹម​ឡើង ដ្បិត​ខ្ញុំ​បាន​ឈ្នះ​លោកីយ​ហើយ។» (យ៉ូហាន​​ ១៦:៣៣) More

 • in

  កំឡាំង​ខ្ញុំ

  «ព្រះ​យេហូវ៉ា គឺ​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ទ្រង់​ជា​កំឡាំង​ខ្ញុំ ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ជើង​នៃ​ខ្ញុំ​បាន​លឿន ដូច​ជា​ជើង​ឈ្លូស ហើយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ដើរ​នៅ​លើ​ទី​ខ្ពស់​របស់​ខ្ញុំ ។» (ហាបាគុក ៣:១៩​) More

 • in

  ការ​ស្លាប់-រស់

  «ប្រសិន​បើ​យើង​បាន​ស្លាប់​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ យើង​ក៏​នឹង​រស់​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ​ដែរ។» (២ធីម៉ូថេ ២:២២ គកស) More

 • in

  សេចក្ដី​ពិត ->សេរីភាព

  «ពេល​នោះ​ អ្នក​រាល់គ្នា​នឹង​ស្គាល់​សេចក្ដី​ពិត​ ហើយ​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ដោះ​អ្នក​រាល់គ្នា​ឲ្យ​មាន​សេរីភាព។»​ (យ៉ូ​ហាន ៨:៣២ គគខ) More

 • in

  ការ​ថប់​បារម្ភ​

  «កុំ​ឲ្យ​ចិត្ត​អ្នក​រាល់​គ្នា​ថប់​បារម្ភ​ឡើយ អ្នក​រាល់​គ្នា​ជឿ​ដល់​ព្រះ​ហើយ ចូរ​ជឿ​ដល់​ខ្ញុំ​ដែរ។» (យ៉ូ​ហាន ១៤:១) More

 • ស្រឡាញ់

  in

  អ្នក​អំពាវនាវ

  «ហើយ​គ្រប់​គ្នា គឺ​អស់​អ្នក​ណា ដែល​អំពាវ​នាវ​ដល់​ព្រះ​នាម​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ។» (រ៉ូម ១០:១៣) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.