អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ពួក​គ្រីស្ទាន

  «តែ​បើ​រង​ទុក្ខ ដោយ​ព្រោះ​ជា​ពួក​គ្រីស្ទាន​វិញ នោះ​កុំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឲ្យ​សោះ ចូរ​សរសើរ​ដំកើង​ដល់​ព្រះ ដោយ​ព្រោះ​នាម​នោះ​វិញ» (១ពេត្រុស ៤:១៦) More

 • in

  ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ

  «ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​ល្អ ទ្រង់​ជា​ទី​ពឹង​មាំ​មួន​នៅ​គ្រា​លំបាក ក៏​ស្គាល់​អស់​អ្នក​ដែល​យក​ទ្រង់​ជា​ទី​ពឹង​ផ្អែក»​​​​ (ណាហ៊ុម​១:៧) More

 • in

  វេទនា​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា ជា​អ្នក​មាន

  «តែ​វេទនា​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា ជា​អ្នក​មាន ដ្បិត​អ្នក​រាល់​គ្នា​កំពុង​តែ​មាន​សេចក្ដី​កំសាន្ត​ចិត្ត​ក្នុង​សម័យ​នេះ»​ (លូកា​៦:២៤) More

 • in

  បាន​ពេញ​ជា​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ

  «កាល​អេលីសា​បិត​បាន​ឮ​ពាក្យ​ម៉ា​រា​ជំរាប​សួរ នោះ​កូន​ក៏​បង្រះ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ រួច​គាត់​បាន​ពេញ​ជា​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ»​ (លូកា ១:៤១) More

 • in

  គេចោលស្ទេផាននឹងថ្ម

  «គេចោលស្ទេផាននឹងថ្ម កំពុងដែលគាត់ទូលអង្វរដល់ព្រះថា ឱព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយ សូមទទួលវិញ្ញាណទូលបង្គំផង» (កិច្ចការ ៧:៥៩) More

 • in

  ‍នេះ​ឈ្មោះ​យេស៊ូវ

  «ក៏​បិទ​ប្រកាស​ដែល​កត់​ទោស​ទ្រង់ ដាក់​ពី​លើ​ព្រះ​សិរ​ថា «‍នេះ​ឈ្មោះ​យេស៊ូវ ជា​ស្ដេច​សា​ស​ន៏​យូដា‍»​ (ម៉ាថាយ ២៧:៣៧) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.