អត្ថបទទៀត

 • in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ឆ្លើយ​តប​នោះ​ទេ

  «គ្មាន​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​មួយ​ណា​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ឆ្លើយ​តប​នោះ​ទេ។ ព្រះ​អង្គ​ជ្រាប​នូវ​សេចក្ដី​ប៉ងប្រាថ្នា​នៃ​ដួងចិត្ត​របស់​លោកអ្នក ហើយ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​កាន់​តម្រូវការ​របស់​លោកអ្នក​ក្នុង​របៀប​ដែល​លើស​ពី​ប្រាជ្ញា​របស់​លោកអ្នក​ទៅ​ទៀត។» (Tim Keller) More

 • កើនឡើង

  in

  អាយ​ដល

  «អាយ​ដល (ព្រះ​ក្លែង​ក្លាយ) របស់​យើង​មិន​ជួយ​សង្គ្រោះ មិន​អាច​ផ្ដល់​ភាព​ស្កប់ស្កល់ ហើយ​នៅ​ចុង​បញ្ចប់ វា​ក៏​មិន​អាច​ឈរ​បាន​ដែរ។» (Kevin Deyoung) More

 • in

  ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​យាន្ត​ជំនិះ

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​សន្យា​យើង​ថា ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​យាន្ត​ជំនិះ​ក្នុង​ការ​ដក​យើង​ចេញពី​បញ្ហា​​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ទ្រង់​បាន​សន្យា​ថា ទ្រង់​នឹង​គង់​ជាមួយ​យើង​ពេល​មាន​បញ្ហា។» (Thomas Watson) More

 • in

  ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​មិន​ដែល​មក​តាំង​ដំណាក់

  «ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​មិន​ដែល​មក​តាំង​ដំណាក់​ក្នុង​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់ ហើយ​នៅ​បន្ត​ឲ្យ​គាត់​រស់នៅ​ដូច​លោកីយ៍​ឡើយ។ លោកអ្នក​អាច​មាន​ទំនុកចិត្ត​លើ​ការ​នេះ។» (A.W. Tozer) More

 • in

  កៀក​ព្រះ​អាទិត្យ​

  «ដូច​ដែល​ការ​កាន់​តែ​នៅ​កៀក​ព្រះ​អាទិត្យ​ក៏​កាន់​តែ​មាន​កំដៅ ដូច្នេះ​ការ​កាន់​តែ​នៅ​កៀក​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក៏​កាន់​តែ​មាន​ក្ដី​អរសប្បាយ​ផង​ដែរ។» (C.H. Spurgeon) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top
Close

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy