អត្ថបទទៀត

 • Trending Hot Popular

  in

  កុំ​ឲ្យ​ស៊ី​សំណូក​ឲ្យ​សោះ

  «ក៏​កុំ​ឲ្យ​ស៊ី​សំណូក​ឲ្យ​សោះ ដ្បិត​សំណូក​តែង​ដឹក​នាំ​មនុស្ស​ភ្លឺ​ឲ្យ​ទៅ​ជា​ខ្វាក់ ហើយ​ក៏​បង្ខូច​ពាក្យ​របស់​មនុស្ស​សុចរិត​ផង» ។ (និក្ខមនំ ២៣:៨) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ

  «ដាច់ខាត! យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ត្រូវតែ​មាន​ពេលវេលា​ពិបាកៗ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ចម្រើន​ភាព​ពឹងពាក់​របស់​យើង​ទៅ​លើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​រៀន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ព្រះ​គុណ​របស់​ទ្រង់​គឺ​ល្មម​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ»។ (Paul Washer) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ស្ថាននរក​

  «ស្ថាននរក​គឺ​ជា​ទី​កន្លែង​នៃ​ការ​ដាច់​ចេញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​អចិន្ត្រៃយ៍​ចំពោះ​អស់​អ្នក​ណា​ដែល​មិន​បាន​ផ្សះផ្សា​ជាមួយ​ព្រះ​អង្គ។» (Conrad Mbewe) More

 • Trending Hot Popular

  in

  ជិត​យាង​មក​ហើយ

  «ចូរ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​អត់​ធ្មត់​ដូច្នោះ​ដែរ ទាំង​តាំង​ចិត្ត​ឲ្យ​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​ឡើង ដ្បិត​ព្រះ​អម្ចាស់​ជិត​យាង​មក​ហើយ» (យ៉ាកុប ៥:៨) More

 • Hot Popular

  in

  ​ឃើញ​ព្រះ​ភក្ត្រ​ទ្រង់

  «ដ្បិត​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ទ្រង់​សុចរិត ទ្រង់​ក៏​ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​សុចរិត​ដែរ មនុស្ស​ទៀង​ត្រង់​នឹង​បាន​ឃើញ​ព្រះ​ភក្ត្រ​ទ្រង់ ។» (ទំនុកតម្កើង ១១:៧) More

 • Hot Popular

  in

  ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​មែន​ជា​ព្រះ​ដែល​អត់ទ្រាំ​នឹង​លោកអ្នក​នោះ​ទេ តែ​ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក និង​ជា​ព្រះ​ដែល​ចង់​បាន​លោកអ្នក​ទេ​តើ។» (Paul Washer) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Ad Blocker Detected!

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website.
Thank You!

Log in

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Close
of

Processing files…