អត្ថបទទៀត

 • ,

  ទី​ពឹង​ជ្រក

  «ព្រះ​ទ្រង់​ជា​ទី​ពឹង​ជ្រក ក៏​ជា​កម្លាំង​នៃ​យើង​ខ្ញុំ ជា​ជំនួយ​ដែល​នៅ​ជាប់​ជា​មួយ​ក្នុង​គ្រា​អាសន្ន។» (ទំនុកដំកើង ៤៦:១)

 • Trending

  ,

  អាច​ធ្វើ​បាន

  «ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​អ្វីៗ​បាន​ទាំង​អស់​ដោយសារ​ព្រះអង្គ​ដែល​ចម្រើន​កម្លាំង​ដល់​ខ្ញុំ​។» (ភីលីព ៤:១៣)

 • Trending Hot

  ,

  ជម្លោះ​គឺ​ជា​ឱកាស

  ការ​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​ជម្លោះ​អាច ឬ​ក៏​មិន​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​មាន ឬ​ក៏​មិន​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្និទ្ធស្នាល​បាន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ការ​ដែល​យើង​អនុវត្ត ឬ​មិន​អនុវត្ត​ដំណឹង​ល្អ។

 • ,

  ការ​ថ្វាយ​បង្គំ

  «អារម្មណ៍ គឺ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​ថ្វាយ​បង្គំ​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ទេ តែ​ទេវវិទ្យា​ទៅ​វិញ​ទេ​តើ។» (Sinclair B. Ferguson)

 • ,

  ឥត​ប្រយោជន៍

  «ហើយ​បើ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​រស់​ឡើង​វិញ​មែន នោះ​ជំនឿ​របស់​អ្នករាល់គ្នា​ឥត​ប្រយោជន៍​សោះ​អ្នក​រាល់​គ្នា​នៅ​ជាប់​ក្នុង​អំពើ​បាប​ដដែល» (១កូរិនថូស ១៥:១៧ គកស)

 • ,

  អំពើ​ក្បត់

  «ការ​ដែល​មនុស្ស​មិន​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​មិន​មែន​ជា​រឿង​ធម្មតា​នោះ​ទេ តែ​វា​ជា​អំពើ​ក្បត់។» (John Piper)

 • ,

  ព្រះ​គ្រីស្ទ​ស្រឡាញ់

  «ផ្លូវ​នៃ​ឈើ​ឆ្កាង គឺ​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ការ​រងទុក្ខ។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ត្រាស់​ហៅ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ឲ្យ​មក​ស្លាប់ មិន​មែន​មក​សម្លាប់​នោះ​ទេ នេះ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ឲ្យ​លោកីយ៍​ឃើញ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​ស្រឡាញ់​ពួក​គេ។» (John Piper)

Back to Top