អត្ថបទទៀត

 • Trending

  ,

  កាន់​តាម

  «បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិរបស់​ខ្ញុំ​ចុះ។» (យ៉ូហាន ១៤:១៥)

 • Trending

  ,

  អ្នក​គង្វាល

  «ព្រះអម្ចាស់​ជា​គង្វាល​ខ្ញុំ ខ្ញុំ​នឹង​មិន​ខ្វះ​អ្វី​សោះ​ឡើយ។» (ទំនុកដំកើង  ២៣:១)

 • ,

  ដូច​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  (ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​ក្លាយ​ដូច​ជា​រូប​អង្គ​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​យើង​នឹង​កាន់​តែ​ឃើញ​អំពើ​បាប​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង។» (Jerry Bridges)

 • ,

  ការ​ត្រាស់​ហៅ

  «ចូរ​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បញ្ជា​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ ចូរ​ធ្វើ​នៅ​កន្លែង​ដែល​ទ្រង់​បញ្ជា​លោក​អ្នក​ឲ្យ​ធ្វើ ចូរ​ធ្វើ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ទ្រង់​បញ្ជា​លោក​អ្នក ចូរ​បន្ត​ធ្វើ​នូវ​អ្វី​ដែល​ទ្រង់​ត្រាស់​ហៅ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ធ្វើ​រហូត​ទាល់​តែ​ទ្រង់​ប្រាប់​ឲ្យ​ឈប់​ធ្វើ ហើយ​ចូរ​ធ្វើ​ការ​នោះ​ភ្លាមៗ។» (C.H. Spurgeon)

 • Hot ស្រឡាញ់ សើច យំ អស្ចារ្យ

  ,

  ការ​រស់​ឡើង​វិញ៖ ចំណុច​១០​យ៉ាង​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​ដឹង

  ប៉ុន្តែ ដោយ​ព្រោះ​ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​សេចក្ដី​ស្លាប់ នោះ​យើង​ក៏​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ថា នៅ​ថ្ងៃ​មួយ​យើង​នឹង​រស់​ឡើង​វិញ​ដែរ ហើយ​យើង​នឹង​ជួប​ព្រះ​យេស៊ូវ ព្រម​ទាំង​មនុស្ស​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​ជា​ថ្មី​ម្ដង​ទៀត។ ការ​ដែល​យើង​យល់​ដឹង​អំពី​ចំណុច​នេះ នោះ​នឹង​ធ្វើឲ្យ​យើង​កែ​ប្រែ​គំនិត​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ប្រឈម​មុខ​ជា​មួយ​សេចក្ដី​ស្លាប់។

 • ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  ,

  ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​ព្រះ​យេស៊ូវ​ត្រូវ​​ស្ដាប់​បង្គាប់​?

  ពិត​ណាស់ ទ្រង់​បាន​រាប់​ខ្ញុំ​ជា​សុចរិត​រួច​ហើយ។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទត​មើល​ទៅ​លើ​សេចក្ដី​សុចរិត​ដ៏​គ្រប់​លក្ខណ៍​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ទ្រង់​ក៏​បាន​ចេញ​ព្រះរាជ​ប្រកាស​ថា ខ្ញុំ​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត​ដោយ​ព្រោះ​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ។

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…