អត្ថបទទៀត

 • Trending

  in

  លោកអ្នក​ក៏​មិន​ដែល​បាន​ឮ​ដំណឹងល្អ

  «ប្រសិនបើ​ដំណឹងល្អ​មិន​ដែល​បាន​បំបាក់​លោកអ្នក នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​ក៏​មិន​ដែល​បាន​ឮ​ដំណឹងល្អ​ដែរ»។ (Matt Papa) More

 • Trending

  in

  អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ក្លាហាន​ចុះ

  «ឱ​អស់​អ្នក​ដែល​សង្ឃឹម​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​អើយ ចូរ​មាន​កំឡាំង​ឡើង ហើយ​ឲ្យ​ចិត្ត​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​ក្លាហាន​ចុះ» (ទំនុកតម្កើង ៣១:២៤) More

 • Trending

  in

  បើ​លោកអ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​លោកអ្នក​នឹង​ចង់​ឲ្យ​សិរីល្អ និង​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​មាន​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោកអ្នក​ខ្លាំង​ជាង​អ្វីៗ​ផ្សេងៗ​ទៀត»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  នោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នឹង​ទទួល​បាន​សិរីល្អ​

  «នៅពេល​ដែល​យើង​ចង់​បាន​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ខ្លាំង​ជាង​ចង់​បាន​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នឹង​ទទួល​បាន​សិរីល្អ​ដែល​ធាតុ​ពិត​គួរ​តែ​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តែ​មួយ​គត់​ដែល​គួរ​ទទួល​បាន​ទេ​តើ»។ (Kenneth Mbugua) More

 • in

  ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​យាង​មក​កាន់​ផែនដី

  «បើ​ខ្ញុំ​គ្មាន​ហេតុផល​ក្នុង​ការ​មាន​អំណរ នោះ​ខ្ញុំ​នឹង​ថ្វាយ​ពរ​ដល់​ព្រះ​អង្គ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អាច​មាន​ពាក្យពេចន៍​នេះ​បាន៖ «ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​យាង​មក​កាន់​ផែនដី ដើម្បី​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​មាន​បាប»។ (C.H. Spurgeon) More

 • in

  ​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ

  «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​បាន​កើត​ជា​ថ្មី កើត​ក្នុង​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​បាន​ទទួល​ព្រះ​ពរ​ដ៏​ល្អៗ មិន​ថា​លោកអ្នក​រស់នៅ​ក្នុង​ខ្ទម ឬ​ក៏​ក្នុង​ផ្ទះ​វីឡា​ឡើយ។» (Michael Otieno Maura) More

 • in

  ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ជា​មុន

  «តម្រូវការ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោកអ្នក​គឺ​មិន​មែន៖ មាន​របស់របរ​ថែម​ទៀត ពេលវេលា​ច្រើន​ជាង​មុន ឬ​ក៏​លុយកាក់​ច្រើន​ទៀត​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​កាន់​តែ​ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ជា​មុន​គឺ​ជា តម្រូវការ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​យើង»។ (John Piper) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top
Close

Log in

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy