អត្ថបទទៀត

 • កើនឡើង

  in

  កៀក​ព្រះ​អាទិត្យ​

  «ដូច​ដែល​ការ​កាន់​តែ​នៅ​កៀក​ព្រះ​អាទិត្យ​ក៏​កាន់​តែ​មាន​កំដៅ ដូច្នេះ​ការ​កាន់​តែ​នៅ​កៀក​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ក៏​កាន់​តែ​មាន​ក្ដី​អរសប្បាយ​ផង​ដែរ។» (C.H. Spurgeon) More

 • in

  យក​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​មក​ប្រើប្រាស់

  «ការ​យក​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​មក​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​អ្នក​មាន​គឺ​មិន​មែន​ជា​អំបិល​នៃ​ផែនដី និង​ជា​ពន្លឺ​នៃ​លោកីយ៍​ទេ។» (John Piper) More

 • in

  ថ្នាំពុល

  «ការអួតអាងពីខ្លួនឯង ពីប្រាជ្ញា និងអំណាចរបស់ខ្លួនគឺជាថ្នាំពុលដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការនាំឲ្យមនុស្សលោកវិនាស។» (John Calvin) More

 • in

  ទាស់នឹងសេចក្ដីស្រលាញ់

  «ពេលពួកបរិសុទ្ធប្រព្រឹត្តបាប ពួកគាត់ដឹងថាខ្លួនមិនមែនកំពុងប្រព្រឹត្តបាបទាស់នឹងក្រឹត្យវិន័យនោះទេ ប៉ុន្តែទាស់នឹងសេចក្ដីស្រលាញ់វិញ។» (Martin Lloyd-Jones) More

 • in

  ព្រះ​គុណ​ដ៏​ពិត

  «ព្រះ​គុណ​ដ៏​ពិត​ធ្វើ​ឲ្យ​ចិត្ត​ចេះ​ស្អប់​នូវ​រាល់​អំពើ​បាប ហើយ​នឹង​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​នូវ​រាល់​សេចក្ដីពិត។»​ (Thomas Brooks) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top
Close

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy