អត្ថបទទៀត

 • in

  ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ

  «នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា ខ្លួន​ជា​មនុស្ស​ដ៏​អាក្រក់​បំផុត នោះ​ទើប​លោកអ្នក​យល់​ពី​ភាព​អស្ចារ្យ​នៃ​ព្រះ​គុណ។» (Burk Parsons) More

 • in

  ធ្វើ​ជា​មេធាវី

  «ពេល​ដែល​យើង​រក​លេស​សម្រាប់​អំពើ​បាប​របស់​យើង នោះ​មាន​ន័យ​ថា​យើង​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​ធ្វើ​ជា​មេធាវី ដើម្បី​ការពារ​ចោរ​ដែល​មាន​បំណង​ចិត្ត​ចង់​សម្លាប់​យើង​ហើយ។»​ (Don Straka) More

 • in

  សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុង​វេលា​ដ៏​ពិបាក​បំផុត​របស់​យើង។» (A.W. Tozer) More

 • in

  ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់​របស់​យើង​ដែល​យើង​ព្យាយាម​លាក់​លៀម មិន​ថា​វា​តូច​ឬ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (R.C. Sproul) More

 • in

  ភស្ដុតាង​យ៉ាង​ល្អ

  «គ្មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ណា​មួយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ភស្តុតាង​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ហើយ​ច្បាស់​លាស់​ជាង​ការ​​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឡើយ។» (Brooke Foss Wescott) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…