អត្ថបទទៀត

 • Trending ស្រឡាញ់ សើច អស្ចារ្យ

  ,

  ព្រះជាម្ចាស់​អាច​ធ្វើ​បាន​ទាំង​អស់

  កុំ​ឲ្យ​ខ្វល់ខ្វាយ​ឡើយ ចូរ​ទូល​ដល់​ព្រះជាម្ចាស់​ពី​ទុក្ខ​កង្វល់​របស់​អ្នក​ចុះ។

 • ,

  បញ្ញត្តិ​ថ្មី

  «ខ្ញុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​បញ្ញត្តិ១​ថ្មី​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ត្រូវ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​គ្នា ដូច​ជា​ខ្ញុំ​បាន​ស្រឡាញ់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។» (យ៉ូហាន ១៣:៣៤)

 • ,

  ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

  ព្រះអង្គ​មាន​បន្ទូល​ទៅ​ពួកគេ​ថា៖​ «ចូរ​ចេញ​ទៅក្នុង​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល​ ហើយ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ​ប្រាប់​មនុស្ស​លោក​ទាំង​អស់​។» (ម៉ាកុស ១៦:១៥ គកស)

 • Trending

  ,

  រង្វាន់

  «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ​មិន​មែន​ជា​រង្វាន់​សម្រាប់​មនុស្ស​សុចរិត​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ជា​អំណោយ​ទាន​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​បាប។» (Steven Lawson)

 • Hot ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  ,

  ការ​មាន​ស្មារតី​មូល

  សព្វថ្ងៃ​នេះ យើង​មិន​សូវ​មាន​ស្មារតី​មូល​ទេ ហើយ​ចំឡែកៗ គឺ​ដោយសារ​សេចក្តី​ល្បួង​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង​នឹង​សម័យ​បច្ចេកវិទ្យា។ ប៉ុន្តែ បើ​គិត​ដូច្នោះ វា​ដូចជា​យើង​ងាយ​នឹង​ចុះចាញ់​ពេក។ ប្រសិន​បើ​យើង​មាន​ស្មារតី​មិន​មូល មក​ពី​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា នោះ​មាន​ន័យ​ថា គ្មាន​ផ្លូវ​ណា​ដែល​ឲ្យ​យើង​អាច​គេច​ផុត​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​យើង​បោះ​របស់​ទាំង​នោះ​ចោល ហើយ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​រ៉ូង​ភ្នំ​ណា​មួយ។

 • Trending Hot ស្រឡាញ់ អស្ចារ្យ

  ,

  លក្ខណសម្បត្តិ​៦​យ៉ាង​នៃ​ដៃ​គូ​អនាគត

  ចូរ​នឹក​ស្រមៃ ហើយ​អធិស្ឋាន ព្រម​ទាំង​ស្វែងរក​ការ​ប្រឹក្សា​ពី​អ្នក​ដទៃ​អំពី​លក្ខណសម្បត្តិ​ដែល​លោក​អ្នក​គួរ​ស្វែង​រក​ពី​បុគ្គល​ដែល​លោក​អ្នក​ចង់​រៀបការ​ជាមួយ ហើយ​ចូរ​ព្យាយាម​កុំ​ទទួល​យក​នូវ​អ្វី​ដែល​ទាប​ជាង​ក្ដី​រំពឹង​នោះ​ឡើយ។ ចូរ​កុំ​ស្វែងរក​ស្វាមី ឬ​ក៏​ភរិយា​ដោយ​ពឹង​លើ​រូប​សម្រស់​ខាង​ក្រៅ​ឡើយ! «ស្ត្រី​មាន​រូប​ស្រស់​ល្អ ដែល​ឥត​មាន​គំនិត​មារយាទ នោះ​ប្រៀប​ដូច​ជា​ក្រវិល​មាស​ដែល​ពាក់​នៅ​ច្រមុះ​ជ្រូក» (សុភាសិត ១១:២២)។

Back to Top

Hey there!

Sign in

Forgot password?
Close
of

Processing files…