អត្ថបទទៀត

 • ,

  ចូរ​មាន​កម្លាំង

  «ឯ​សេចក្ដី​ឯ​ទៀត បង​ប្អូន​អើយ ចូរ​ឲ្យ​មាន​កម្លាំង​ឡើង​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ ដោយ​ឫទ្ធិ​បារមី​របស់​ព្រះ​ចេស្ដា​ទ្រង់។» (អេភេសូរ ៦:១)

 • Trending

  ,

  បង្គាប់​មា​តា​បិតា

  «ក្មេង​រាល់​គ្នា​អើយ ចូរ​ស្ដាប់​បង្គាប់​មា​តា​បិតា​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រះ​អម្ចាស់ ដ្បិត​ធ្វើ​ដូច្នោះ​ទើប​បាន​ត្រូវ។» (អេភេសូរ ៦:១)

 • ,

  ផែនដី​ទាំង​មូល

  ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ទទួល​បាន​ផែនដី​ទាំង​មូល ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ប្រទាន​រូបអង្គ​ទ្រង់​ផ្ទល់​ដល់​លោក​អ្នក ការ​នោះ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ឡើយ ពី​ព្រោះ​ព្រះ​អង្គ​មាន​តម្លៃ​លើស​ជាង​ផែនដី​នេះ​ទៅ​ទៀត​ចំពោះ​រាស្ត្រ​របស់​ទ្រង់។
  – Colin Smith

 • ,

  កិរិយា​របស់​យើង

  «ចូរ​ឲ្យ​កិរិយា​ដែល​អ្នក​រាល់​គ្នា​ប្រព្រឹត្ត បាន​ឥត​លោភ​ឡើយ ឲ្យ​ស្កប់​ចិត្ត​នឹង​របស់​ដែល​មាន​ហើយ​ប៉ុណ្ណោះ​ចុះ ដ្បិត​ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា «‍អញ​នឹង​មិន​ចាក​ចេញ​ពី​ឯង ក៏​មិន​បោះ​បង់​ចោល​ឯង​ឡើយ‍»»។ (ហេព្រើរ ១៣:៥)

 • ,

  ទំនួល​ខុស​ត្រូវ

  យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​ទំនួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​រក​អស់​អ្នក​ដែល​វង្វេង​ពី​ព្រះ។ Each of us has a responsibility to make sure that the lost are sought and found. – R.C. Sproul ទាញ​យល​ជា PDF

Back to Top