អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ផ្អែមល្ហែម

    «កុំ​ឲ្យ​ផ្អែម​ល្ហែម​ពេក ព្រោះ​បើ​ដូច្នេះ​លោកីយ៍​នេះ​នឹង​ជញ្ជក់​អ្នក​ទាល់​តែ​អស់ ហើយ​ក៏​កុំ​ឲ្យ​ល្វីង​ពេក​ដែរ បើ​មិន​ដូច្នោះ​លោកីយ៍​នេះ​នឹង​ខ្ជាក់​អ្នក​ចេញ​ជា​មិន​ខាន។» (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម