អត្ថបទថ្មីៗ

  • in ,

    គ្រូ​ពេទ្យ​ព្យាបាល​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ

    កាល​ពី​ពីរ​ទៅ​បី​ថ្ងៃ​មុន អៃលីន ដែល​ជា​ប្រពន្ធ​របស់​ខ្ញុំ និង​ខ្ញុំ​នៅ​ឯ​កន្លែង​ហាត់​ប្រាណ​មួយ ដោយ​ធ្វើ​ការ​លើក​ឆ្លាស់​ឡើង​ចុះ​នៅ​ឧបករណ៍​ធ្ងន់ៗ ហើយ​ដាក់​ចុះ​វិញ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត (ដោយ​លាយឡំ​នឹង​ការ​រត់​ទៅ​នេះ​ទៅ​នោះ​ដោយ​មិន​ចំ​ចំណុច​ណា​ឲ្យ​ប្រាកដ)។ ជា​រឿយៗ សកម្មភាព​បែប​នេះ​បន្សល់​ទុក​នូវ​ការ​ឈឺ​ចាប់​សាច់​ដុំ ហើយ​កាល​នោះ​ក៏​មាន​គ្រូ​បង្វឹក​កាយ​សម្បទា​ម្នាក់​ដែល​ធ្វើ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​នោះ គាត់​បាន​ផ្តល់​ការ​បង្ហាញ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ឈឺ​ចាប់។ វា​ប្រៀប​ដូច​ជា​ការ​ភ្លក់​យ៉ាង​សាមញ្ញ​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​ក្លឹប​សុខ​ភាព​ដូច​ជា​ការ​ភ្លក់​នំ ឬ​ភីហ្សា។ អាន​បន្ថែម