អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ប្រើប្រាស់​ព្រះ​បន្ទូល

    «បុរស! ចូរ​ប្រើប្រាស់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដូច​ជា​ទឹក ដើម្បី​ផ្ដល់​កម្លាំង​ចិត្ត​ដល់​ភរិយា​ខ្លួន មិនមែន​ប្រើប្រាស់​ដូច​ជា​អាវុធ ដើម្បី​លាតត្រដាង​ភាព​ទន់ខ្សោយ​របស់​នាង និង​ថ្កោលទោស​នាង​ទេ»។ (Olan Stubbs) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​តាម​ស្រឡាញ់​គ្នា

    តាម​ពិត​ទៅ មិត្តភក្ដិ​ដ៏​ល្អៗ​របស់​យើង​ខ្ញុំ គឺ​ជា​អ្នក​ដែល​ហ៊ាន​កែ​តម្រង់​យើង​ខ្ញុំ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ដេញ​តាម​ស្រឡាញ់​នរណា​ម្នាក់។ អាន​បន្ថែម