អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  កម្លាំង​ថ្មី

  «រីឯ​អ្នក​ជឿ​សង្ឃឹម​លើ​ព្រះអម្ចាស់តែងតែ​មាន​កម្លាំង​ថ្មី​ជានិច្ចប្រៀប​បាន​នឹង​សត្វ​ឥន្ទ្រី​ហោះ​ហើរ គេ​ស្ទុះ​រត់​ទៅ​មុខ ដោយ​មិន​ចេះ​ហត់ហើយ​ដើរ​ដោយ​មិន​ចេះ​អស់​កម្លាំង។» (អេសាយ ៤០:៣១ គខប) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​នៅ​លីវ

  បើ​គិត​ទៅ កាល​នោះ ខ្ញុំ​ពិត​ជា​ប្រាថ្នា​ចង់​មាន​នរណា​ម្នាក់​មក​ជួយ​ខ្ញុំ​ឲ្យ​យល់​ពី​ការ​នៅ​លីវ និង​ការ​រស់​នៅ​ដោយ​ពឹង​លើ​ភាព​អស់​កល្ប​ជា​និច្ច។ ខ្ញុំ​គិត​ថា កាល​នោះ បើ​មាន​គេ​ជួយ​ពន្យល់​ខ្ញុំ ទំនង​ជា​ខ្ញុំ​នឹង​ចេះ​មាន​អំណរ​នៅ​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ដោយ​កោត​ខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់ និង​អាច​ចេះ​សម្រេច​ការងារ​ជា​ច្រើន ក៏​ដូច​ជា​ចេះ​មាន​ការ​ស្កប់​ចិត្ត​នៅ​ក្នុង​ភាព​នៅ​លីវ​របស់​ខ្លួន​ផង​ដែរ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ដឹង​ជាក់

  «រី​ឯ​សេចក្ដី​ជំនឿ នោះ​គឺ​ជា​ចិត្ត​ដែល​ដឹង​ជាក់​ថា​នឹង​បាន​ដូច​សង្ឃឹម ជា​សំគាល់​ពី​ការ​ដែល​មើល​មិន​ឃើញ។» (ហេព្រើរ ១១:១) អាន​បន្ថែម