អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រង់​ស្មោះ​ត្រង់

    «ត្រូវ​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​កាន់​ខ្ជាប់ តាម​សេចក្ដី​បន្ទាល់​របស់​សេចក្ដី​សង្ឃឹម​នោះ ឥត​រវើរវាយ ដ្បិត​ព្រះ​ដែល​បាន​សន្យា​នោះ ទ្រង់​ស្មោះ​ត្រង់» (ហេព្រើរ ១០:២៣) អាន​បន្ថែម