អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    វេទនា​ដល់​ពួក​អ្នក

    វេទនា​ដល់​ពួក​អ្នក ដែល​ក្រោក​ឡើងពី​ព្រលឹម​ស្រាង ដើម្បី​តែ​នឹង​រក​គ្រឿង​ស្រវឹង ហើយ​អត់​ងងុយ​ដរាប​ដល់​យប់​ជ្រៅ ទាល់​តែ​ឆេះ​រោលរាលដោយសារ​ស្រា​ទំពាំងបាយជូរ (អេសាយ ៥:១១) អាន​បន្ថែម