អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​បំផ្លើស

    «ប្រសិនបើ​គេ​បាន​បំពាក់​បន្លា​លើ​ព្រះ​សិរសា​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ តើ​ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​បែរ​ជា​គិត​ថា យើង​ស័ក្ដិសម​នឹង​ពាក់​ភួង​ជ័យ​ដែល​ធ្វើ​ពី​ផ្កា​ទៅ​វិញ?» (Tim Challies) អាន​បន្ថែម