អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ​ភាព​ឧដុង្គឧត្តម

  «ភាព​ជា​មនុស្ស​ជាតិ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ភាព​ឧដុង្គឧត្តម ហើយ​ប្រាជ្ញា​របស់​ព្រះ​អង្គ​គឺ​ល្អ​ឥតខ្ចោះ​លើស​មនុស្ស​ទាំង​ពួង ដែល​ទូលបង្គំ​អាច​រក​ឃើញ​ក្នុង​អ្នក​ផ្សេង»។ (Augustine) More

 • in

  បង្កើត​រាល់គ្រប់​អ្វីៗ

  «ដ្បិត​ព្រះ​អង្គ​បាន​បង្កើត​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​តាមរយៈ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់ ហើយ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ក៏​ស្ដាប់​បញ្ញត្តិ​របស់​ទ្រង់ ហើយ​វា​ក៏​វិល​ទៅ​ធាតុ​ដើម​នៃ​ធម្មជាតិ​របស់​វា​វិញ​ផង​ដែរ។» (Augustine) More

 • in

  មិន​ត្រូវ​ការ​សេចក្ដីសប្បុរស

  «ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់​ដ៏​ជា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៃ​ទូលបង្គំ ហើយ​ព្រះ​អង្គ​មិន​ត្រូវ​ការ​សេចក្ដី​សប្បុរស​ពី​ទូលបង្គំ ដើម្បី​ឲ្យ​ទ្រង់​មាន​ព្រះ​ជន្ម​គង់​នៅ​នោះ​ឡើយ។» (Augustine) More

 • in

  ជះ​ពន្លឺ​មក

  «ក្ដី​ស្រឡាញ់​បាន​ជះ​ពន្លឺ​មក​ក្នុង​ព្រលឹងវិញ្ញាណ​ទូលបង្គំ ពោលគឺ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​លម្ហ​អវកាស​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។»​ (Augustine) More

 • in

  តាម​រយៈ​ព្រះ​គុណ

  «តាមរយៈ​ព្រះគុណ​អ្នក​ខ្សោយ​នឹង​មាន​កម្លាំង​ឡើង​វិញ ក្រោយ​ពេល​គាត់​ទទួល​ស្គាល់​ថា គាត់​ជា​មនុស្ស​ខ្សោយ។» (Augustine ) More

 • in

  ពិតជា​អវិជ្ជា

  «មនុស្ស​យើង​គឺ​ពិត​ជា​អវិជ្ជា​យ៉ាង​ខ្លាំង​មែន​ហើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ដឹង​ថា​ព្រះ​ជាម្ចាស់​គង់​នៅ​គ្រប់​ទៅ​កន្លែង។» (Augustine) More

 • in

  ព្រលឹងដ៏​រស់

  «ចូរ​ស្វែងរក​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​ព្រលឹង​របស់​លោក​អ្នក​នឹង​រស់ ដើម្បី​ឲ្យ​ផែនដី​អាច​នឹង​បង្កើត​ព្រលឹង​ដ៏​រស់​ថែម​ទៀត។» (Augustine) More

 • in

  មិន​អាច​រក​ឃើញ

  «មនុស្ស​មាន​បាប​មិន​អាច​រក​ឃើញ​ព្រះ​អង្គ​បាន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​នោះ​ទេ ព្រោះ​ពួកគេ​មិន​ស្គាល់​ផ្លូវ»។ ( Augustine) More

 • in

  ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​ពិត

  «មើល៍​ហ្ន៎! ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​ពិត ហើយ​អស់​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​តាម​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ទៅ​រក​ពន្លឺ»។ (Augustine) More

 • in

  អមតៈ​មែន

  «ដ្បិត​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​អង្គ​គឺ ពិត​ជា​នៅ​អស់កល្បជានិច្ច ហើយ​អមតៈ​មែន»។ (Augustine) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.