អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំណរ​ដ៏​ប្រសើរ

    «ប្រសិនបើ​ក្ដី​អំណរ​ដ៏​ប្រសើរ​បំផុត​របស់​យើង​ចេញ​មក​ពី​អ្វី​ទៀត​ក្រៅ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​មាន​ន័យ​ថា យើង​មិន​បាន​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ តែ​លើស​ពី​នោះ​ទៅ​ទៀត យើង​កំពុង​តែ​បង្អាប់​ព្រះ​កិត្តិយស​របស់​ទ្រង់។» (John Piper) អាន​បន្ថែម