អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្មាន​នរណា​ម្នាក់​ទទួល​បាន​ព្រះ​វិហារ​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​នោះ​ទេ

    គ្មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់—មែន​ហើយ គ្មាន​នរណា​ម្នាក់—ទទួល​បាន​ក្រុម​ជំនុំ​ដែល​ពួក​គេ​ចង់​បាន​ឡើយ។ យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​មាន​គំនិត ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត ហើយ​ពេល​ខ្លះ មាន​ទាំង​ការ​ចាក់​ចុច​ចិត្ត​ដែល​មិន​ស៊ី​គ្នា ល្អ​ឥត​ខ្ចោះ​នឹង​ការ​ប្រជុំ​រាស្ត្រ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ឡើយ។ យើង​ត្រូវ​តែ​ដាក់​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​អ្នក​ដទៃ​មុន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​របស់​យើង ហើយ​លះ​បង់​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​សម្រាប់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​តម្រូវ​ការ​នៃ​រូប​កាយ​ទាំង​មូល។ អាន​បន្ថែម