អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចំណុចចម្បង

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​គឺ​ជា​ចំណុច​ចម្បង​នៃ​សេចក្ដី​ស្នេហា​របស់​អ្នក​ជឿ​គ្រប់ៗ​រូប ហើយ​រាល់​អ្វីៗ​ដែល​ពួកគេ​ពិត​ជា​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​ គឺ​ពួកគេ​អាច​រក​ឃើញ​តាមរយៈ​ការ​ដែល​គាត់​កាន់​តែ​ស្គាល់​ទ្រង់»។ (The Village Church) អាន​បន្ថែម