អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រែចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ

    «ការប្រែ​ចិត្ត​ពិត​ប្រាកដ គឺ​ជា​ការ​ស្អប់​បាប ដែល​ការ​នោះ​កើត​ចេញពី​ការ​កោតខ្លាច និង​ការ​គោរព​ចំពោះ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ស្រប​គ្នា​ផង​ដែរ ក៏​បង្កើត​ផលផ្លែ​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ និង​សេចក្តី​ប៉ងប្រាថ្នា​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត»។ (John Calvin) អាន​បន្ថែម