អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ចាក​ចេញ

    ​​«មិន​ថា​លោក​អ្នក​មាន​ទំនាស់​អ្វី​ក៏​ដោយ សូម​កុំ​ចាក​ចេញ​ពី​ក្រុម​ជំនុំ​ដោយ​មិន​មាន​ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​កើត​បាន​ឡើង​នោះ​ឡើយ»។ (Thabiti Anyabwile) អាន​បន្ថែម