អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស​កំឡោះ

    មនុស្ស​កំឡោះ​ដែល​ទាល់​ក្រ តែ​មាន​ប្រាជ្ញា នោះ​វិសេស​ជាង​ស្តេច​ដែល​ចាស់ជរា ហើយ​ល្ងីល្ងើ ជា​ស្តេច​ដែល​មិន​ព្រម​ទទួល​សេចក្តី​ដាស់តឿន​ទៀត (សាស្ដា ៤:13) អាន​បន្ថែម