អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ចូររក្សា​ចិត្ត

  «ចូររក្សាចិត្ត ដោយអស់ពីព្យាយាម ដ្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិត សុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមក។» (សុភាសិត ៤:២៣) More

 • in

  ច្នៃ​ចិត្ត

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​ច្នៃ​ចិត្ត​របស់​យើង ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​ខ្ចី​ទេ។» (Marshall Segal) More

 • in

  ចិត្ត​ជឿ & មាត់​ថ្លែង​ប្រាប់

  ដ្បិត​យើង​បាន​សុចរិត ដោយ​មាន​ចិត្ត​ជឿ ហើយ​ក៏​បាន​សង្គ្រោះ​ដោយ​មាត់​ទទួល​ថ្លែង​ប្រាប់ ពី​ព្រោះ​គម្ពីរ​ថា «‍អស់​អ្នក​ណា​ដែល​ជឿ​ដល់​ទ្រង់ នោះ​នឹង​គ្មាន​ហេតុ​នាំ​ឲ្យ​ខ្មាស​ឡើយ‍។» (រ៉ូម ១០:១០-១១) More

 • in

  ការ​រក្សា​ទុក

  «មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​រក្សា​ទុក​នូវ​សេចក្ដី​បន្ទាល់​របស់​ទ្រង់ ជា​អ្នក​ដែល​ស្វែង​រក​ទ្រង់​ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត។» (ទំនុកដំកើង ១១៩:២) More