អត្ថបទថ្មីៗ

 • in ,

  ជេរ​ប្រមាថ​ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​

  អំពើ​បាប​ដែល​មិន​អាច​ទទួល​បាន​ការ​អត់​ទោស​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​គឺ​ជា​ការ​បន្ត​មិន​ជឿ។ ឥឡូវ​នេះ ព្រះ​វិញ្ញាណ​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ផែនដី​នៃ​អំពើ​បាប​ដែល​មិន​ទាន់​ទទួល​បាន​ការ​សង្គ្រោះ អ្នក​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​រាប់​ជា​សុចរិត និង​ការ​ថ្កោល​ទោស (យ៉ូហាន ១៦:៨)។ ការ​បដិសេធ​ដោយ​ទាស់​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ធ្វើ​ការ​នោះ និង​ការ​បន្ត​មិន​កែ​ប្រែ​ចិត្ត​ដោយ​ចេតនា​គឺជា «ការ​ទាស់​នឹង» ព្រះ​វិញ្ញាណ។ អាន​បន្ថែម

 • in

  ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​

  «ព្រះ​វិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​គឺ​ជា​អង្គ​ដែល​បង្កើត​លក្ខណសម្បត្តិ​ដ៏​ពិត វា​មិន​មែន​កើត​ចេញ​ពី​ក្នុង​ខ្លួន​យើង​ឡើយ។» (Harold Senkbeil) អាន​បន្ថែម

 • in

  ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ

  «យើង​ដឹង​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ប្រើ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​មនុស្ស នោះ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់ប្រែ​ពី​ទ្រង់។» (John MacArthur) អាន​បន្ថែម