អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឃើញ

  «ចូរ​កុំ​ប្រព្រឹត្ត​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឃើញ។ ចូរ​កុំ​និយាយ​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ ​ជាម្ចាស់​ឮ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម

 • in

  ​ឈរ​នៅ​ចន្លោះ

  «ចូរ​លះបង់​នូវ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​ចោល​ដែល​ឈរ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​លោកអ្នក និង​ស្ថានសួគ៌ មិន​ថា​វា​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម

 • in

  ធ្វើ​អ្វី​មួយ

  «យើង​មិន​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​គេ​ប្រាប់​យើង​ថា យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម

 • in

  បាន​ត​ភ្ជាប់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​តភ្ជាប់​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​ភាព​អរសប្បាយ​ជា​មួយ​នឹង​គ្នា ដូច្នេះ​ចូរ​កុំ​ឲ្យ​យើង​បំបែក​នូវ​​អ្វី​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​តភ្ជាប់​ពី​គ្នា​ឡើយ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម

 • in

  សម្លាប់​អំពើ​បាប

  «ការ​អធិស្ឋាន និង​ការ​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្វើ​បាប​នឹង​មិន​អាច​នៅ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​តែ​មួយ​បាន​ឡើយ។ មាន​ការ​ពីរ​យ៉ាង​ដែល​អាច​នឹង​កើត​ឡើង៖ សេចក្ដី​អធិស្ឋាន​នឹង​សម្លាប់​អំពើ​បាប ឬ​ក៏​អំពើ​បាប​នឹង​សម្លាប់​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន។»
  (J.C. Ryle)
  អាន​បន្ថែម

 • in

  សម្ដី & ទង្វើ

  ចូរ​កុំ​ប្រព្រឹត្ត​នូវ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឃើញ ហើយ​ក៏​ចូរ​កុំ​និយាយ​អ្វី​ដែល​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឮ។ អាន​បន្ថែម