អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឃើញ​នគរ​ព្រះ

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​មាន​បន្ទូល​ឆ្លើយ​ថា ប្រាកដ​មែន ខ្ញុំ​ប្រាប់​អ្នក​ជា​ប្រាកដ​ថា បើ​មិន​បាន​កើត​ជា​ថ្មី នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​នឹង​ឃើញ​នគរ​ព្រះ​បាន​ទេ»។​​​ (យ៉ូ​ហាន ៣:៣) អាន​បន្ថែម