អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  នៅ​ពេល​ដែល​ជីវិត​មួយ​នេះ​ឈាន​ដល់​ទី​បញ្ចប់

  «ក្នុង​នាម​ជា​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ ជីវិត​ដ៏​ល្អ​ប្រសើរ​របស់​លោក​អ្នក​ចាប់​ផ្ដើម​នៅ​ពេល​ដែល​ជីវិត​មួយ​នេះ​ឈាន​ដល់​ទី​បញ្ចប់។»​ (John MacArthur) More

 • in

  ព័ន្ធកិច្ច​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ

  «ទ្រង់​បាន​ផ្ទុក​អំពើ​បាប​របស់​យើង​រាល់​គ្នា នៅ​លើ​រូប​អង្គ​ទ្រង់ ជាប់​លើ​ឈើ​ ឆ្កាង ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​បាន​រស់​ខាង​ឯ​សេចក្ដី​សុចរិត ដោយ​បាន​ស្លាប់​ខាង​ឯ​អំពើ​បាប» (១ពេត្រុស ២:២៤)។ More

 • in

  ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ

  «យើង​ដឹង​ថា​នៅ​ពេល​ដែល​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ប្រើ​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នៅ​ក្នុង​ដួងចិត្ត​មនុស្ស នោះ​ជីវិត​របស់​ពួកគេ​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​ផ្លាស់ប្រែ​ពី​ទ្រង់។» (John MacArthur) More

 • in

  គំរូ

  ការ​បង្រៀន​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​ប្រើ​គំរូ​របស់​ខ្លួន គឺ​ជា​របៀប​ដ៏​ពូកែ​បំផុត។
  – John MacArthur More