អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  អធិស្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

  «ចូរ​ត្រួតត្រាយ​ផ្លូវ​របស់​លោក​អ្នក​ដោយ​អធិស្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន នោះ​ព្រះ​អង្គ​នឹង​បើក​សម្ដែង​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ស្គាល់​ផ្លូវ​ជា​មិន​ខាន។»​ (John Wesley) More

 • in

  ​សោយ​រាជ្យ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​

  «អស់​អ្នក​ណា​ដែល​នឹង​សោយ​រាជ្យ​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​នៅ​ស្ថាន​សួគ៌​ត្រូវ​តែ​មាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​សោយ​រាជ្យ​លើ​គាត់​លើ​លោក​នេះ​ដែរ។» (John Wesley) More

 • in

  ពាក្យ​ពេចន៍​របស់​លោក​អ្នក​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង

  «សូម​មេត្តា​ឲ្យ​ពាក្យ​ពេចន៍​របស់​លោក​អ្នក​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​រូប​ភាព​ពិត​នៃ​ដួង​ចិត្ត​របស់​លោក​អ្នក​ផង។» (John Wesley) More

 • in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​តូចតាច

  «គ្មាន​អំពើ​បាប​ណា​មួយ​តូចតាច​ពេក​នោះ​ទេ ព្រោះ​គ្មាន​ព្រះ​តូចតាច ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​ប្រព្រឹត្ត​ទាស់​នោះ​ឡើយ។» (John Wesley) More