អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំណរ​បរិបូរ

    «ដូច្នេះ អំណរ​របស់​ខ្ញុំ​បរិបូរ​ហើយ​ ដ្បិត​​ព្រះអង្គ​ត្រូវ​តម្កើង​ឡើង ឯ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បន្ទាប​ចុះ​​វិញ​។» (យ៉ូហាន ២:២៩-៣០) អាន​បន្ថែម

  • in

    អំណរ​អរ

    «នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ស្វែងរក​ប្រយោជន៍​អ្នក​ដទៃ​ជា​ជាង​ប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន នោះ​អ្នក​ទំនង​ជា​នឹង​អស់​កម្លាំង​តែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នឹង​ប្រទាន​នូវ​អំណរ​ដល់​យើង​ជា​ទ្វេ​ដង​ជា​មិន​ខាន។» (John Piper) អាន​បន្ថែម