អត្ថបទថ្មីៗ

 • កើនឡើង

  in

  ក្នុង​ព្រះ​នេត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​

  «គ្មាន​អ្វី​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​ព្រះ​នេត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ជាង​ការ​ដែល​ព្រលឹង​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ស្រឡាញ់​ការ​ស្ដាប់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​ទេ។» (Martin Luther) More

 • in

  បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​មិន​អធិស្ឋាន

  «បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​មិន​អធិស្ឋាន នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ពិបាក ហើយ​បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​អធិស្ឋាន នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង។» (Martin Luther) More

 • in

  ខ្ញុំ​ស្គាល់​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ខ្ញុំ

  «ខ្ញុំ​មិន​ស្គាល់​ផ្លូវ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដឹក​នាំ​ខ្ញុំ​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ស្គាល់​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ច្បាស់​ណាស់។» (Martin Luther) More

 • in

  ខ្ញុំធ្លាប់​បាន​កាន់

  «ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​កាន់​របស់របរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ដៃ​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​បាត់​វា​ទាំង​អស់​ដែរ ប៉ុន្តែ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រគល់​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​ហស្ត​ព្រះ​ជាម្ចាស់ របស់​របរ​ទាំង​នោះ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​សល់​ទាំង​អស់»​ (Martin Luther) More

 • in

  ព្រះ​គុណ​ថា

  «ក្រឹត្យវិន័យ​ថា «ចូរ​ធ្វើ​នេះ» ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​បាន​សម្រេច​ទេ។ ព្រះ​គុណ​ថា «ចូរ​ជឿ​លើ​នេះ» ហើយ​គ្រប់​អ្វីៗ​បាន​សម្រេច​ទាំង​អស់។» (Martin Luther) More

 • in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ត្រូវ​ការ​ទង្វើ​ល្អ​

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ត្រូវ​ការ​ទង្វើ​ល្អ​របស់​លោក​អ្នក​ទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ជិត​ខាង​របស់​លោក​អ្នក​ជា​អ្នក​ត្រូវ​ការ។ » (Martin Luther) More

 • in

  គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ

  «ការ​រស់នៅ​ដោយ​មិន​ដក​ដង្ហើម​គឺ​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ទេ ដូច​គ្នា​នោះ​ដែរ​ការ​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ដែរ។» (Martin Luther) More

 • in

  ប្រែចិត្ត

  «ពេល​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ និង​ជា​ចៅហ្វាយ​របស់​យើង ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា «ចូរ​ឲ្យ​ប្រែ​ចិត្ត​ចុះ» នោះ​ព្រះ​អង្គ​សព្វព្រះហឫទ័យ​ឲ្យ​គ្រប់​ចំណុច​នៃ​ជីវិត​អ្នក​ជឿ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ»។ ​(Martin Luther) More

 • in

  ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ

  «តើ​វា​មិន​មែន​ជា​ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទេ​ឬ​អី​ក្នុង​ការ​ជឿ​ថា ក្ដី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​គឺ​នៅ​ក្រៅ​ពី​យើង?» (Martin Luther) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.