អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  មាន​ពរ​ហើយ​

  «មាន​ពរ​ហើយ​បុគ្គល​ណា​ដែល​ចុះ​ចូល​នឹង​ព្រះ​ហឫទ័យ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដ្បិត​គាត់​នឹង​មិន​ចេះ​ស្គាល់​ភាព​មិន​អរ​សប្បាយ​ឡើយ។» (Martin Luther) More

 • in

  ពេល​ដែល​សាតាំង​ប្រាប់​ថា

  «ពេល​ដែល​សាតាំង​ប្រាប់​ថា ខ្ញុំ​ជា​មនុស្ស​មាន​បាប វា​បាន​សម្រាល​ចិត្ត​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ខ្លាំង ពីព្រោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​សុគត​សម្រាប់​មនុស្ស​មាន​បាប។» (Martin Luther) More

 • in

  ក្នុង​ព្រះ​នេត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​

  «គ្មាន​អ្វី​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​ព្រះ​នេត្រ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​ជាង​ការ​ដែល​ព្រលឹង​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ស្រឡាញ់​ការ​ស្ដាប់​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់​ទេ។» (Martin Luther) More

 • in

  បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​មិន​អធិស្ឋាន

  «បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​មិន​អធិស្ឋាន នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ពិបាក ហើយ​បើ​ខ្ញុំ​កាន់​តែ​អធិស្ឋាន នោះ​វា​នឹង​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ឡើង។» (Martin Luther) More

 • in

  ខ្ញុំ​ស្គាល់​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ខ្ញុំ

  «ខ្ញុំ​មិន​ស្គាល់​ផ្លូវ​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ដឹក​នាំ​ខ្ញុំ​ទេ ប៉ុន្តែ​ខ្ញុំ​ស្គាល់​អ្នក​ដឹក​នាំ​របស់​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ច្បាស់​ណាស់។» (Martin Luther) More

 • in

  ខ្ញុំធ្លាប់​បាន​កាន់

  «ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​កាន់​របស់របរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ដៃ​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​បាត់​វា​ទាំង​អស់​ដែរ ប៉ុន្តែ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រគល់​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​ហស្ត​ព្រះ​ជាម្ចាស់ របស់​របរ​ទាំង​នោះ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​សល់​ទាំង​អស់»​ (Martin Luther) More

 • in

  ព្រះ​គុណ​ថា

  «ក្រឹត្យវិន័យ​ថា «ចូរ​ធ្វើ​នេះ» ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​បាន​សម្រេច​ទេ។ ព្រះ​គុណ​ថា «ចូរ​ជឿ​លើ​នេះ» ហើយ​គ្រប់​អ្វីៗ​បាន​សម្រេច​ទាំង​អស់។» (Martin Luther) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.