អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ

  «ការ​រស់នៅ​ដោយ​មិន​ដក​ដង្ហើម​គឺ​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ទេ ដូច​គ្នា​នោះ​ដែរ​ការ​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ដែរ។» (Martin Luther) More

 • in

  ប្រែចិត្ត

  «ពេល​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ និង​ជា​ចៅហ្វាយ​របស់​យើង ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា «ចូរ​ឲ្យ​ប្រែ​ចិត្ត​ចុះ» នោះ​ព្រះ​អង្គ​សព្វព្រះហឫទ័យ​ឲ្យ​គ្រប់​ចំណុច​នៃ​ជីវិត​អ្នក​ជឿ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ»។ ​(Martin Luther) More

 • in

  ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ

  «តើ​វា​មិន​មែន​ជា​ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទេ​ឬ​អី​ក្នុង​ការ​ជឿ​ថា ក្ដី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​គឺ​នៅ​ក្រៅ​ពី​យើង?» (Martin Luther) More

 • in

  សន្តិភាព​ដ៏​ពិត

  លោក​អ្នក​ទំនង​ប្រហែល​ជា​កំពុង​ស្វែងរក​សន្តិភាព​ចេញ​ពី​លោកីយ៍​នេះ ប៉ុន្តែ​សន្តិភាព​ដ៏​ពិត​មាន​តែ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ចូរ​កុំ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព ប៉ុន្តែ​ចូរ​ស្វែង​រក​ឈើ​ឆ្កាង​វិញ។ More