អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ខ្ញុំធ្លាប់​បាន​កាន់

  «ខ្ញុំ​ធ្លាប់​បាន​កាន់​របស់របរ​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ដៃ​ខ្ញុំ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​បាន​បាត់​វា​ទាំង​អស់​ដែរ ប៉ុន្តែ​រាល់​គ្រប់​អ្វីៗ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ប្រគល់​ទៅ​ក្នុង​ព្រះ​ហស្ត​ព្រះ​ជាម្ចាស់ របស់​របរ​ទាំង​នោះ ខ្ញុំ​នៅ​តែ​មាន​សល់​ទាំង​អស់»​ (Martin Luther) More

 • in

  ព្រះ​គុណ​ថា

  «ក្រឹត្យវិន័យ​ថា «ចូរ​ធ្វើ​នេះ» ហើយ​គ្មាន​អ្វី​ដែល​បាន​សម្រេច​ទេ។ ព្រះ​គុណ​ថា «ចូរ​ជឿ​លើ​នេះ» ហើយ​គ្រប់​អ្វីៗ​បាន​សម្រេច​ទាំង​អស់។» (Martin Luther) More

 • in

  ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ត្រូវ​ការ​ទង្វើ​ល្អ​

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​ត្រូវ​ការ​ទង្វើ​ល្អ​របស់​លោក​អ្នក​ទេ ប៉ុន្តែ​អ្នក​ជិត​ខាង​របស់​លោក​អ្នក​ជា​អ្នក​ត្រូវ​ការ។ » (Martin Luther) More

 • in

  គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ

  «ការ​រស់នៅ​ដោយ​មិន​ដក​ដង្ហើម​គឺ​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ទេ ដូច​គ្នា​នោះ​ដែរ​ការ​ធ្វើ​ជា​គ្រីស្ទបរិស័ទ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អធិស្ឋាន​ក៏​មិន​អាច​ទៅ​រួច​ដែរ។» (Martin Luther) More

 • in

  ប្រែចិត្ត

  «ពេល​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដែល​ជា​ព្រះ​អម្ចាស់ និង​ជា​ចៅហ្វាយ​របស់​យើង ទ្រង់​មាន​បន្ទូល​ថា «ចូរ​ឲ្យ​ប្រែ​ចិត្ត​ចុះ» នោះ​ព្រះ​អង្គ​សព្វព្រះហឫទ័យ​ឲ្យ​គ្រប់​ចំណុច​នៃ​ជីវិត​អ្នក​ជឿ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្រែ»។ ​(Martin Luther) More

 • in

  ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ

  «តើ​វា​មិន​មែន​ជា​ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទេ​ឬ​អី​ក្នុង​ការ​ជឿ​ថា ក្ដី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​គឺ​នៅ​ក្រៅ​ពី​យើង?» (Martin Luther) More

 • in

  សន្តិភាព​ដ៏​ពិត

  លោក​អ្នក​ទំនង​ប្រហែល​ជា​កំពុង​ស្វែងរក​សន្តិភាព​ចេញ​ពី​លោកីយ៍​នេះ ប៉ុន្តែ​សន្តិភាព​ដ៏​ពិត​មាន​តែ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ចូរ​កុំ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព ប៉ុន្តែ​ចូរ​ស្វែង​រក​ឈើ​ឆ្កាង​វិញ។ More