អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ពស់​បំផុត

    «ដ្បិត​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត ទ្រង់​គួរ​ស្ញែង​ខ្លាច ទ្រង់​ជា​មហា​ក្សត្រ​យ៉ាង​ធំ​លើ​ផែន​ដី​ទាំង​មូល។» (ទំនុក​តម្កើង​ ៤៧:២) អាន​បន្ថែម