អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពាក្យស​ម្ដី

    «គ្រប់​ទាំង​ពាក្យ​សម្ដី​របស់​យើង​ត្រូវតែ​មាន​ពេញ​ដោយ​ភាព​ផ្អែមល្ហែម និង​ព្រះ​គុណ​ដ៏​ពិត»។ (John Calvin) More