អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​កោតខ្លាច

    «សេចក្តី​កោតខ្លាច​ដល់​ព្រះយេហូវ៉ា នោះ​ជា​ដើម​ចម​នៃ​តម្រិះ តែ​មនុស្ស​ឥត​បើ​គិត គេ​មើលងាយ​ប្រាជ្ញា និង​សេចក្តី​ប្រៀនប្រដៅ​វិញ» (សុភាសិត ១:៧)​ អាន​បន្ថែម