អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  យើង​មិន​អាច​ស្រឡាញ់

  «យើង​មិន​អាច​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​បាន​ឡើយ លុះ​ត្រា​តែ​យើង​ស្គាល់​ទ្រង់​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ​ជា​មុន​សិន»​ (R.C. Sproul) More

 • in

  ការ​ឆ្លើយ​តប​ដោយ​ថ្វាយ​បង្គំ

  «ការ​ឆ្លើយ​តប​ដោយ​ថ្វាយ​បង្គំ​គឺជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​កាន់​ក្រឹត្យ​វិន័យ​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់។» (R.C. Sproul) More

 • in

  ​តាមរយៈ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់

  «តើ​ព្រះវិញ្ញាណ​ធ្វើឲ្យ​យើង​មានជីវិត​ដោយ​របៀបណា​?​ ​ព្រះអង្គ​ធ្វើការ​នោះ​តាមរយៈ​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់»​។​ (R.C​.​ ​Sproul​) More

 • in

  ​មនុស្ស​ល្អ​ម្នាក់​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត

  «តើ​ហតុអ្វី​រឿង​អាក្រក់ៗ​កើត​ឡើង​ចំពោះ​មនុស្ស​ល្អ? ការ​នោះ​កើត​ឡើង​តែម្ដង​គត់​ហើយ​មនុស្ស​ល្អ​ម្នាក់​បាន​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទៀត​ផង»។ (R.C. Sproul, J) More

 • in

  សូម​ប្រទាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  «សូម​ប្រទាន​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ដែល​មាន​នូវ​ក្នុង​ព្រះ​គម្ពីរ​ដល់​ខ្ញុំ បើ​មិន​ដូច្នោះ​ទេ​សូម​កុំ​ឲ្យ​អ្វី​ដល់​ខ្ញុំ​ឡើយ»។ (R. C. Sproul) More

 • in

  ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់​របស់​យើង​ដែល​យើង​ព្យាយាម​លាក់​លៀម មិន​ថា​វា​តូច​ឬ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (R.C. Sproul) More

 • in

  តែ​​មួួយគត់

  «មាន​តែ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មួយ​គត់​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​មាន​ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត​ដ៏​ពិត​ក្នុង​ព្រលឹង​លោក​អ្នក​បាន។»​ (R.C. Sproul) More

 • in

  លន់តួបាប

  «ការ​លន់តួ​បាប​មិន​មែន​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​យើង។» (R.C. Sproul) More

 • in

  បាប

  «អំពើ​បាប​ដ៏​ធំ​បំផុត​ដែល​ទាស់​នឹង​ការ​មើល​ខុស​ត្រូវ [នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ព្រះ​បាន​ឲ្យ​យើង​មើល] គឺ​ការ​ដែល​យើង​ខ្ជះខ្ជាយ​ជីវិត​យើង។»
  – R.C. Sproul More

 • in

  ចេះ​អរ​ព្រះគុណ

  «ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​យល់​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ នោះ​យើង​ក៏​នឹង​កាន់​តែ​ចេះ​អរ​ព្រះ​គុណ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ពេល​យើង​អធិស្ឋាន។» (R.C. Sproul) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.